Start nieuwe module Best Passende Zorg


25 april 2024
_94A2029

“Ik zou iedereen motiveren om dit ook te doen. Het is zo zinvol. Wat je hier leert daar heb je dagelijks mee te maken. Je gaat mensen, collega’s, cliënten en hun naasten beter begrijpen”, aldus één van onze studenten.

In september start Campus Gouda met de nieuwe module Zorg: Best Passende Zorg. In de eerste deelmodule Visie op Positieve Gezondheid en Zorg, wordt gekeken naar de (veranderende) visies op gezondheid, de organisatie van de gezondheidszorg en welke invloed dit heeft op de taken en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals. Zo ontwikkel je als deelnemer een bredere kijk op gezondheid en krijg je meer inzicht in de veranderingen die deze transities voor zorgpersoneel kan gaan betekenen.

De Haagse Hogeschool verzorgt de tweewekelijkse lessen en vinden plaats op de woensdagochtend van 09:00 – 13:00 uur in ons pand Arti Legi.

Inschrijven voor de hele module Best Passende Zorg of de losse deelmodules kan via de website: Inschrijfformulier.