Miel Verstappen

Miel is spreker tijdens onze bijeenkomst Zorg en Technologie van 3 oktober.

Happiemiel recht

Onze meedenkende spreker kan onze dialoog op gang brengen en de kern van onze vraagstukken helder krijgen.

Met humor en interactieve, ervaringsgerichte werkvormen of door de juiste vragen te stellen, kan Miel knappe koppen met elkaar tot een hoger plan krijgen. Met zijn inhoudelijke bagage binnen zorg & welzijn, overheid en onderwijs is hij op het snijvlak van humor en inhoud op zijn best.