Wethouder Hilde Niezen: “Betrek studenten bij bodemdaling”


2 november 2022
b&w

“Bodemdaling is een enorm belangrijk onderwerp, niet alleen voor Gouda, maar voor de hele regio. Het staat hier hoog op de agenda. Het is belangrijk dat we studenten hierbij gaan betrekken om ons klaar te maken voor de toekomst.” Hilde Niezen, wethouder duurzaamheid, verkeer en stedelijk beheer van de gemeente Gouda, windt er geen doekjes om. Bodemdaling hoort thuis op Campus Gouda.

Het probleem bodemdaling strekt zich uit tot heel West-Nederland, legt Niezen uit. “En daarom is het heel interessant voor het onderwijs om studenten hier op te leiden, om structurele oplossingen te vinden. Het is een onderwerp waar veel vakgebieden mee te maken hebben, bijvoorbeeld de civiele techniek en watermanagement. Zij moeten in hun werk rekeninghouden met bodemdaling en daar moeten ze eigenlijk al tijdens hun studie mee worden geconfronteerd, want dit probleem wordt in de toekomst alleen maar groter.

Stedelijk beheer

“Bodemdaling kent vele facetten, denk ook aan het stedelijk gebied. De zetting van wegen en gebouwen heeft effect op de bodemdaling. Het is dus belangrijk dat er ook verbinding is met stedelijk beheer, zoals de fysieke kant van het ophogen van straten, welke materialen kun je gebruiken en het anders beheersen van de waterhuishouding.”

Niezen benadrukt nogmaals wat een belangrijk thema het is. Veel studenten zullen er in eerste instantie misschien niet voor kiezen. Wij, gemeente, onderwijs en bedrijfsleven, moeten laten zien dat het ontzettend interessant is. Wat er allemaal moet gebeuren, dat het mooi werk is én heel belangrijk. Ook in dit werkgebied ben je innovatief bezig. Dat mag best allemaal eens wat meer worden benadrukt. Bovendien weet je zeker dat er werk in is te vinden. Zeker als studenten tijdens hun opleiding al worden gekoppeld aan bedrijven.

Theorie en praktijk

“Universiteit en mbo zijn afgelopen jaren al bezig geweest met dit onderwerp in Gouda. Het zou mooi zijn als daar hbo aan wordt toegevoegd. We moeten de krachten bundelen; theorie en praktijk bij elkaar brengen. En hoe mooi dat het onderwijs plaats vindt op de plek waar gelijk onderzoek kan worden gedaan. Fantastisch dat dat allemaal samenkomt op Campus Gouda, met natuurlijk de bedrijven erbij.

Ondertussen zijn we ook bezig om een kenniscentrum Bodemdaling naar Gouda te halen, zodat we één plek hebben waar alle kennis bij elkaar brengen. Natuurlijk wordt deze gekoppeld aan Campus Gouda. Zo versterk je elkaar, onderwijs en bedrijfsleven.”

Portret foto Hilde Niezen