Programma deelmodule Vitale Bodem

Voor werkenden op het vakgebied bodem, water en/of funderingen start op maandag 26 februari 2024 de hbo-deelmodule Vitale Bodem bij Campus Gouda. Professionals van verschillende overheden en bedrijven kunnen deelnemen en gaan aan de slag met hun eigen casussen. Zij gebruiken daarbij de kennis uit colleges, vanuit bedrijfsbezoeken en leren ook van elkaar.

Tien weken lang werken professionals aan verbreding van hun kennis en hun professionele netwerk. Elke week is er een bijeenkomst of bedrijfsbezoek. De bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief avondmaaltijd, in het historische pand Arti Legi in Gouda.

De kosten bedragen €3900 voor de volledige module Duurzaam Bodem Management en €1300 per deelmodule.

Programma

Week 1 – 26 februari 2024: Toelichting en voorbereiding

 • Toelichting en introductie van de module;
 • Kennisclips: de deelnemer kan vooraf filmpjes bekijken, die al een inkijkje geven in de verschillende thema’s die terugkomen in de module;
 • Verwachtingen inventariseren: de deelnemer reageert op enkele vragen. Voorbeelden: welke verwachtingen hebben jullie over de deelmodule? Welke problemen op de korte en lange termijn in de ondergrond verwachten jullie? Welke problemen zullen volgens jullie de grootste impact hebben? Op welke wijze zou duurzaam bodembeheer er in de toekomst uit kunnen/moeten zien?;
 • Opdracht: elke deelnemer beschrijft een eigen casus volgens een leidraad.

Week 2 – 4 maart 2024: Kennismaking en kader

 • Nadere kennismaking en bespreking van de casussen om tot overkoepelende thema’s te komen. Je gaat in kleinere projectteams samenwerken;
 • Drie gastcolleges over het kader: thema’s zijn Bodemrichtlijn EU, governance (en ruimtelijke ordening) en de bodem. Met gastsprekers vanuit verschillende organisaties zoals Deltares, hogeschool Saxion en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Week 3 – 11 maart 2024: Problemen met de bodem en ondergrond

 • Drie gastcolleges over problemen in de ondergrond: thema’s zijn bodemdaling, verdroging en verzilting/grondwater en de plaats van erfgoed in de bodem. Gastsprekers vanuit verschillende organisaties zoals Deltares, Rijkwaterstaat  Bodem+ en hogeschool Saxion;
 • Workshop o.l.v. de coach: moderne planvorming op en in de slappe ondergrond (woningbouwproject, intensieve landbouw, bedrijventerreinen, recreatie, landschapsvorming gevolgd door een pitch per projectteam);
 • Werken met het projectteam.

Week 4 – 18 maart 2024: Excursie

 • Excursie naar een project in het onderzoeksgebied Westergouwe met een rondleiding door een expert;
 • Werken met het projectteam.

Week 5 – 25 maart 2024: Mitigerende maatregelen

 • Drie gastcolleges over oplossingsrichtingen ter bestrijding en preventie van problemen in de ondergrond: thema’s zijn water en bodem sturend, Nieuwe natuurlijke technieken voor bodemsanering en archeologie duurzaam bouwen. Met gastsprekers vanuit verschillende organisaties zoals Deltares, Antea Group, Ministerie IenW, Green Archaeology en hogeschool Saxion;
 • Workshop o.l.v. de coach: problemsolving rondom de casussen Wat voor plannen zijn er? Hoe lossen we dat op? Gevolgd door een pitch per projectteam.

Week 6 – 2 april 2024: Werkbezoek

 • Te gast bij het Nationale Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen;
 • Werken met het projectteam.

Week 7 – 8 april 2024: Gebiedsontwikkeling

 • Twee gastcolleges over oplossingsrichtingen ter bestrijding en preventie van problemen in de ondergrond. Thema’s zijn: inzet bodem in complexe en grootschalige gebiedsontwikkelingen, de regie en de prioriteiten? Gebiedsontwikkeling in theorie en gebiedsontwikkeling in de praktijk. Met gastsprekers vanuit verschillende organisaties zoals gemeente Zuidplas en hogeschool Rotterdam;
 • Workshop o.l.v. de coach: voorbereiding op excursie in week 8. Knelpunten in het project Zuidplaspolder, spel tussen theorie en praktijk;
 • Werken met het projectteam.

Week 8 – 15 april 2024: Excursie

 • Excursie naar Zuidplaspolder.

Week 9 – 22 april 2024: Eindpresentatie Plannen van Aanpak

 • Elk projectteam bereidt een presentatie voor en een postersessie of infographic, rondom de eigen overkoepelende casus.

Week 10 – 13 mei 2024: Symposium

 • Jullie zijn van harte uitgenodigd bij het symposium Bodem & Technologie.

Data en tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Inschrijven