Verslag bijeenkomst Bodem & Technologie – bouwen op slappe bodem –


22 juni 2023
01. gebouw KBF
06. frank bedienen
Verslag bijeenkomst Bodem & Technologie – bouwen op slappe bodem

In dit verslag treft u een levendige weergave van de succesvolle bijeenkomst die plaatsvond op 1 juni jl.

In samenwerking met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) gingen we in gesprek over de uitdagingen rondom bouwen op slappe bodem. Deelnemers werden daarnaast door Karin Blauw (programmamanager Bodem en Ondergrond, ministerie IenW) meegenomen in het landelijke programma Bodem en Ondergrond. En niet onbelangrijk: het KBF en Campus Gouda vertelden over hun rol in het werken aan de uitdagingen rondom bodemdaling en het bouwen op slappe bodem.