Twee nieuwe projectleiders bij Campus Gouda


25 april 2023
Marijke_Michiel01
“Campus Gouda verstevigen en verduurzamen”

Michiel Faber en Marijke Menting zijn sinds kort begonnen bij Campus Gouda als projectleider Bodem & Technologie en Zorg & Technologie. Ze willen Campus Gouda als basis verstevigen en verduurzamen. Hoe gaan ze dat doen? En hoe verdelen ze de taken? Ze stellen zich graag even voor.

Regio Midden-Holland is voor Marijke Menting geen onbekend terrein, sterker nog ze is er geboren en getogen. “Ik heb vroeger gewoond in Boskoop, in Waddinxveen op school gezeten en woon tegenwoordig in Gouda.”

De kersverse projectleiders richten zich zowel op bodem als zorg. Beiden hebben ervaring met zorg en zorgtechnologie, maar niet met bodem. Hoewel? Marijke is inmiddels wel ervaringsdeskundige. “Bodemdaling is een interessant en actueel onderwerp. Ik zie het letterlijk in mijn achtertuin. We hebben een verhoogd platform gemaakt, zodat we van onze woonkamer naar buiten kunnen stappen. Onze tuin is namelijk een meter gezakt. Daarom is het mooi dat Campus Gouda zegt, er moet iets gebeuren, we gaan aan de slag met bodemdaling.”

Michiel vult aan: “Voor beide onderwerpen geldt eigenlijk dat het dicht bij ons ligt. Bij bodemdaling is het fysiek zichtbaar wat er gebeurt als we hier niks meedoen en zorg daar hebben we, of krijgen we allemaal mee te maken.”

Overgaan tot actie

De projectleiders richten zich op alle twee de thema’s, maar wel met een verdeling. Marijke: “Zo ben ik bezig met het formuleren van een algemene wervingsstrategie voor zowel deelnemers aan de modules Bodem als Zorg. En ik organiseer binnenkort een mini event voor het Explore Lab. In het najaar komt er een event Zorg en Technologie aan. Ik ga echt het veld in, ontmoet mensen, breng partijen bij elkaar en zorg dat het niet bij praten blijft, maar dat we overgaan tot actie.”

Michiel: “Mijn focus ligt op het door ontwikkelen van het Experience Lab naar de versie 2.0 die breed gedragen en gebruikt wordt door alle partners. En ik ben druk bezig met de voorbereidingen van het event Bodem & Technologie op 1 juni. Hier willen we met alle betrokkenen ingaan op wat Campus Gouda te bieden heeft qua modulair onderwijs en innovatietrajecten. Maar vooral ook inzoomen op de actualiteit van bodemdaling, aan de slag met een casus en netwerken. Een mooie inspiratie was de Underground Challenge die we op 21 april organiseerden. Eerste- en tweedejaars studenten van het Instituut van Gebouwde Omgeving van Hogeschool Rotterdam werkten aan innovatieve oplossingen voor bodemdaling in Gouda. Ze droegen ‘out of the box’ oplossingen aan voor de uitdagingen rondom een toegankelijke, aantrekkelijke, groene en klimaatadaptieve inrichting van de binnenstad. Dit was zeker voor herhaling vatbaar. Daarnaast ben ik overigens ook bezig met een strategische agenda voor bodemdaling.”

Marijke vult aan: “De afgelopen jaren is het pionieren geweest, nu wil je het bestendigen. Hebben we alle juiste partners erbij betrokken? Is het de logische structuur? Daar gaan wij naar op zoek.”

Durven te veranderen

Michiel: “Wat we hiervoor nodig hebben? Warme contacten met de mensen met wie je samenwerkt. Maar ook met elkaar durven uitspreken dat het soms anders kan. Of ons afvragen of we op de goede weg zijn. Die gesprekken met elkaar blijven voeren en durven te veranderen.”

Dit schooljaar loopt alweer bijna op zijn eind. Wat zijn de wensen voor komend schooljaar? Marijke: “Ik hoop dat er mooie onderwijsmodules draaien, aansluitend op de wens van de organisaties, zowel voor bodem als voor zorg met een enthousiaste groep deelnemers. Maar ook dat er een learning community staat die van meerwaarde is. En natuurlijk rijdt dan de Explore Lab bus. Maar vooral denk ik aan die stip op de horizon: Campus Gouda staat als stevige speler, is innovatief en bruisend. Dat mensen ons goed weten te vinden.”

Michiel: “Precies, die naamsbekendheid, daar gaat het om. Er staat een mooie basis en die wil je nu verder verduurzamen. Bij deze dan ook meteen een oproep: deel ons verhaal en kom vooral eens langs voor een gesprek.”

Marijke Menting (30): heeft sociologie gestudeerd in Rotterdam, aangevuld met een master Organisatiewetenschappen in Tilburg. Haar afstudeerstage was in de geestelijke gezondheidszorg en richtte zich op dementie en mantelzorgers in combinatie met technologische toepassingen. Vervolgens ging zij aan de slag bij diverse gemeenten in de regio Hollands-Midden als projectmedewerker en beleidsadviseur in het Sociaal Domein.

Michiel Faber (34): heeft maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd in Nijmegen. Daarna werkte hij in de psychiatrie. Na de master Care & Technology ging hij aan de slag als adviseur bij de Nictiz (patiëntparticipatie & eHealth) en projectleider/beleidsadviseur digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland.