Ondernemerskringen Krimpenerwaard

ondernemerskringen krimpenerwaard

De Ondernemerskring Krimpenerwaard bestaat uit vier kerncommissies van de voormalige ondernemerskringen Stolwijk-Haastrecht-Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek.

De Ondernemerskring Krimpenerwaard kiest nadrukkelijk voor een gestructureerd en specifiek beleid en beleidsbepalende invloed (in samenwerking met VNO-NCW en KvK) in zowel het gemeentelijke als bovengemeentelijke circuit. Mede langs deze weg wil de ondernemerskring haar doelstelling bereiken: het behartigen van de materiële en immateriële belangen van alle ondernemers in de Handel, Nijverheid, Industrie en Dienstverlening in de Krimpenerwaard. De ondernemerskring wil met alle relevante stakeholders, waaronder de lokale overheden, in gesprek en zo bevorderen dat de Krimpenerwaard een vitale regio blijft.

Adres
Schuwacht 84
2941 EG Lekkerkerk

Contact
info@okkrimpenerwaard.nl