Human Capital Agenda

hca

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni 2019 tekenden 65 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, met daarin concrete projecten. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

  1. Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
  2. Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
  3. Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
  4. Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten. Eén van die projecten is het Leven Lang Ontwikkelen binnen Zorg en Welzijn van Campus Gouda.

Adres
Economic Board Zuid-Holland
WTC Den Haag
Prinses Margriet­plantsoen 32
2595 BR Den Haag