Economic Board Zuid-Holland

EBZ

In 2019 is het Human Capital Akkoord Zuid-Holland afgesloten en in 2022 is de vernieuwde Human Capital Agenda 2.0 gelanceerd waarin 69 partners samenwerken aan een veerkrachtige Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Met de afspraken in deze agenda willen Zuid-Hollandse werkgevers,  onderwijsinstellingen en overheden koploper worden op Leven Lang Ontwikkelen, de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. De ambitie is dat Zuid-Holland dé regio wordt waar de arbeidsmarkt structureel en duurzaam wordt verbeterd, zodat bedrijven kunnen beschikken over voldoende werknemers met de juiste scholing en skills; nu en in de toekomst. Dit doen we in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners. Door de krachten te bundelen en te investeren willen de Provincie Zuid-Holland en de regio’s resultaten boeken op het ontwikkelen van bestaand potentieel.

Human Capital project Campus Gouda is erop gericht om professionals in de zorg en op het thema bodemdaling bij te scholen. Het doel is: 750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden en 20 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken.