KBF en Campus Gouda werken steeds nauwer samen


22 januari 2024
gebouw Arti Legi -liggend

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) en Campus Gouda wonen niet alleen samen in het pand Arti Legi aan de Goudse Markt, zij werken ook steeds meer samen. Campus Gouda levert concrete innovatievraagstukken uit de regio Midden-Holland en verbindt daar hoger onderwijs aan. KBF levert kennis om de vraagstukken op te lossen. Dat gebeurt op verschillende manieren, binnen de onderwijsmodules, in de trajecten waar studenten aan werken, maar bijvoorbeeld ook op bijeenkomsten in de nieuwe Experience Bodemdaling. Om de samenwerking kracht bij te zetten, ondertekenden wethouder Thierry van Vugt namens Campus Gouda en Corné Nijburg, directeur KBF onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Op naar nog meer gezamenlijke opbrengsten op het terrein van Bodem & Technologie!