Bus to the Future

De Bus to the Future rijdt vanaf 3 oktober door de regio.

De Bus to the Future rijdt vanaf 3 oktober door de regio.

Met deze bus stellen Vierstroom, mboRijnland, Mobile Care en Campus Gouda zorgtechnologie laagdrempelig beschikbaar voor demonstratie en uitleg voor medewerkers, cliënten en hun mantelzorgers. Daarnaast kan de bus ingezet worden voor onderwijsdoeleinden.