Aan het woord… wethouder Albert Kerssies


25 april 2023
Wethouder Albert Kerssies klein
"Gesprekken met mensen brengen je op nieuwe ideeën, je legt nieuwe verbanden"

Met 3600 bedrijven is Waddinxveen een interessant leer- en werkveld voor de studenten van Campus Gouda, andersom komt het bedrijfsleven op deze manier in contact met toekomstige medewerkers. Wethouder Albert Kerssies was dan ook trots dat de eerste Campus on Tour plaatsvond bij Doove Care Groep. “Naast de interessante rondleiding was het een nuttige netwerkochtend tussen overheid, bedrijfsleven en met een mooie aanvulling van studenten.”

Wat is de toegevoegde waarde van Campus Gouda voor Waddinxveen?

“Campus Gouda is voor heel regio Midden-Holland van toegevoegde waarde. We hebben hier in Waddinxveen de Bouwacademie, maar als jongeren een vervolgopleiding willen volgen, vliegen ze vaak uit naar Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Leiden. We hebben in Waddinxveen, maar ook in de hele regio en net als de rest van Nederland te maken met krapte op de arbeidsmarkt en behoefte aan goed geschoold mbo en hbo personeel. Als er meer hbo opleidingen komen in de regio Midden-Holland, ontstaat er meer verbinding met het bedrijfsleven.”

Is er een specifieke behoefte in Waddinxveen aan opleidingen?

“Zorg & Technologie en Bodem & Technologie zijn voor ons ook belangrijke thema’s. Onze bedrijven hier zijn vooral op zoek naar technisch geschoold personeel op mbo, maar ook hbo niveau. Maar ik denk ook aan de energietransitie als interessante opleidingsrichting.”

Tekst gaat verder onder de foto

Campus Gouda is een samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Wat vindt u als wethouder van deze triple helix samenwerking?

“Als overheid krijg je niet alles voor elkaar. We werken hier al goed samen op het gebied van triple helix. Zo hebben we in Waddinxveen onlangs het Ondernemersfonds doorontwikkeld,  om ondernemers in Waddinxveen te versterken. Die ervaring heb ik ook van een andere kant meegemaakt. Ik heb gewerkt als onderzoeker in de glastuinbouw. Daar was toen een mooie samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. Als je dat goed bij elkaar zet, versterkt het elkaar enorm. Eigenlijk zou het heel logisch moeten zijn dat deze partijen met elkaar samenwerken. Je leert van elkaar.”

Hoe ziet u uw rol hierin?

“Het stimuleren van die samenwerking. Dat het Ondernemersfonds bijvoorbeeld is doorontwikkeld, zodat ondernemers met elkaar innovatief zijn en samenwerken. En als ze initiatieven nemen dat we dat vanuit de gemeente ondersteunen.”

De eerste Campus on Tour was bij Doove Care Groep. Hoe belangrijk is zo’n werkbezoek in het kader hiervan?

“Ik vond het heel waardevol en inspirerend. Mooi om te horen hoe enthousiast deze ondernemer, Marcel van der Burg vertelde hoe het beter, sneller en innovatiever kan. Tijdens zo’n ochtend ontmoet je mensen uit het werkveld, waar je misschien niet zo snel mee in contact komt. Goed daarom dat er ook studenten waren. Netwerken is eigenlijk één van de belangrijkste taken voor een wethouder. Je moet op de hoogte zijn en blijven van waar mensen mee bezig zijn, wat hen inspireert en waar je ze eventueel mee verder kan helpen. Gesprekken met mensen brengen je op nieuwe ideeën, je legt nieuwe verbanden. Netwerken is nooit zonde van je tijd. Je komt altijd tot nieuwe inzichten en nieuwe contacten.

Vanuit mijn vak als wethouder vond ik het leuk, dat wethouder Thierry van Vugt er was. We zien elkaar natuurlijk veel bij bestuurlijke overleggen, maar tijdens zo’n werkbezoek heb je toch net weer andere gesprekken. Misschien moeten we als wethouders regio Midden-Holland dat vaker doen? De volgende Campus on Tour met alle wethouders economie bezoeken.”

Wat zijn uw ambities voor de toekomst?

“Hoe kunnen we zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven. Bij ieder werkbezoek stel ik de vraag: wat heb je nodig? Goed gekwalificeerd personeel, hoor je dan eigenlijk overal. Daar moeten we ons als regio in samenwerking met Campus Gouda hard voor maken. Momenteel is de Bouwacademie een doorlopende leerlijn aan het opzetten vanuit het voortgezet onderwijs. Maar dat zou natuurlijk ook richting hbo kunnen en helemaal mooi, neem dan ook de universiteit mee zoals de TU in Delft.