Aan het woord Ramon Hagedoorn


6 oktober 2023
Ramon Hagendoorn

Vanuit de gemeente Gouda hield Ramon Hagedoorn zich zo’n zeven jaar bezig met de aanpak van voortijdig schoolverlaten. In de beginfase was hij even betrokken bij Campus Gouda en is dit altijd met veel interesse blijven volgen. Dus toen hij de vacature voor programmasecretaris voorbij zag komen, greep hij zijn kans. “De samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheden is voor mij bekend terrein. Die ervaring wil ik graag voortzetten bij Campus Gouda, want ook rond de thema’s bodemdaling & technologie en zorg & technologie moeten die partners het samen doen.”

“Wat is de toegevoegde waarde van Campus Gouda in deze regio?”

“Voor regio Midden-Holland is het om meerdere redenen belangrijk om meer hoger onderwijs hier te krijgen. We hebben de kennisontwikkeling nodig, de menskracht en de aansluiting met de overige opleidingen hier. Met onderwijs als vehikel jaagt Campus Gouda de samenwerking en kennisontwikkeling rond belangrijke thema’s aan.”

Waar ligt jouw focus op bij Campus Gouda?

“Mijn rol is vrij breed. Er staat een goede basis, maar we willen ook samen verder. Samen de juiste onderwijsmodules ontwikkelen voor werkenden. Studenten van allerlei hogescholen in onze regio in de praktijk bij zorginstellingen en bedrijven aan de slag laten gaan, vraagt om professionalisering van de samenwerking. De juiste afspraken maken tussen partners, zorgen dat de financiering van Campus Gouda meegroeit met de ontwikkelingen, daar ligt mijn inzet. En niet te vergeten; alle kikkers in de kruiwagen houden en samen ontwikkelen van een kruiwagen naar een zelfsturend mobiel. Want ik ben er van overtuigd dat onze samenwerking een mooie toekomst heeft.

Het mooie van Campus Gouda vind ik de combinatie van denken en doen. Je denkt steeds na over hoe de samenwerking beter kan. De kennis en ervaring van partners als scholen, bedrijven, zorginstellingen en het Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen zijn daarbij heel inspirerend. Tegelijkertijd zijn er talloze activiteiten waar we voortdurend van leren zoals werkbezoeken bij partners, gezamenlijke innovatietafels en opdrachten voor studenten.”

Heb je als inwoner van Gouda ook baat bij de komst van Campus Gouda?

“Jazeker. Als inwoner van Gouda heb ik bijvoorbeeld belang bij de aanpak van bodemdaling. Ik voel en merk de urgentie. De combinatie van bodemdaling met zwaar weer, maar ook extreme droogte wordt steeds spannender en vraagt om innovatieve oplossingen. Ik vind het mooi om in mijn eigen stad en regio met de thema’s Bodemdaling en Zorg bezig te zijn.”

Waar liggen jouw ambities wat betreft Campus Gouda?

“Ik verbind me graag aan initiatieven waar ik blij van word, waar ik energie van krijg. Ik zou graag de samenwerking met alle partners bestendigen, zodat Campus Gouda over een paar jaar nog sterker staat.”