Aan het woord….Inge Nieuwenhuizen


2 november 2022
Inge Nieuwenhuizen, portret, zwart, 2018
Inge Nieuwenhuizen, portret, zwart, 2018

In een terugkerende rubriek maakt u kennis met één van onze samenwerkende partners. Dit keer is de beurt aan Inge Nieuwenhuizen, wethouder Bodegraven-Reeuwijk. Waarom het van groot belang is dat Campus Gouda er komt? Daar is ze vrij duidelijk in.

Waarom bent u voorstander van Campus Gouda?

“In Bodegraven-Reeuwijk, maar eigenlijk in heel regio Midden-Holland zijn er weinig tot geen hbo opleidingen en dat terwijl opleidingen van belang zijn voor een goed vestigingsklimaat. Bedrijven hebben grote moeite om hbo personeel te vinden. Bovendien verandert de techniek snel, bijna iedere gemeente heeft om die reden inmiddels zijn eigen technohub. Maar daar zijn vooral veel mbo opleidingen bij betrokken. Heel goed natuurlijk, maar een mix van beide opleidingen is belangrijk, zeker in de techniek.”

Welke stappen hebben jullie al genomen met betrekking tot het mbo onderwijs?

“Ik ben zeer trots dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vorige week een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het CIV Smart Technology en het OPBR (Onderneming Platform Bodegraven-Reeuwijk). Het CIV Smart Technology brengt onderwijs, overheid en ondernemingen samen om zo technische opleidingen te vernieuwen en de mbo student klaar te stomen voor de toekomst. Eigenlijk hetzelfde als wat Campus Gouda voor ogen heeft, maar dan ook de hbo opleidingen erbij. En het is goed dat het CIV ook samenwerkt met Campus Gouda, de cirkel is dan compleet. En vlak daarbij de rol van ondernemers niet uit. Wij hebben een goede samenwerking met het OPBR, die ook zeer actief is in de triple helix samenwerking. Omdat wij als overheid faciliteren dat onderwijs en ondernemers bijeen worden gebracht, worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk juicht dit soort initiatieven niet alleen toe, maar helpt waar nodig graag mee. Op lange termijn gaan we ons focussen op het thema duurzaamheid, denk hierbij aan onderwerpen als energie, afvalstromen en mobiliteit. Er komen mooie projecten aan waarbinnen mbo en hbo studenten kunnen samenwerken met het bedrijfsleven.”

U noemt techniek, welke andere opleidingen ziet u graag op Campus Gouda?

“Midden-Holland is een sterke economische regio. We hebben een rijk bedrijfsleven, alleen al in Bodegraven-Reeuwijk zitten 3700 bedrijven, met een sterke focus op handel, distributie, logistiek en vergeet de kaasindustrie niet. Naast techniek, denk ik dan aan opleidingen als distributie, logistiek, maar natuurlijk ook zorg.”

“Wat hoopt u voor Campus Gouda?”

“Wat ik net al noemde, het gaat allemaal om de verbinding zoeken. Wil je meegaan met de tijd, dan moet je samenwerken. Het mooie aan Campus Gouda is dat er ruimte is voor hbo, mbo, maar ook voor volwassenonderwijs, ook weer in samenwerking met het CIV. Dit is ideaal voor mensen die in regio Midden-Holland wonen en werken en willen bij leren, of dat nou verdiepen of verbreden is. Een leven lang leren, en hoe fijn als dat in de buurt kan. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt het fantastisch om dit te mogen faciliteren.”