Hogeschool Utrecht en Living Lab Bodem & Technologie weer een stapje verder


21 november 2022
Slappebodem_website
Hogeschool Utrecht en Living Lab Bodem & Technologie weer een stapje verder

Vanaf het prille begin van Campus Gouda is er de intentie uitgesproken om samen te werken met Hogeschool Utrecht (HU) rondom het vraagstuk van bodemdaling. Het verkennen en ontwikkelen begint steeds concretere vormen aan te nemen. Op korte termijn wordt een intentieverklaring ondertekend met als gevolg een module die start in 2023. Hiddo Velsink, hoofddocent bij de HU en Ursula Backhausen, docent bij de HU zijn beiden werkzaam bij het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren (onderzoek) en bij het Instituut voor Design en Engineering (onderwijs; Bachelor of Built Environment). Zij lichten alvast een klein tipje van de sluier.

Hoe zijn jullie betrokken bij Living Lab Bodem & Technologie?

“De gemeente Gouda heeft begin 2020 aangegeven graag met de HU te willen samenwerken in het ontwikkelen van onderwijs en onderzoek in de Goudse regio. Sindsdien raadplegen zij ons en denken wij mee over die ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de opzet van het Living Lab Bodem & Technologie. Daarnaast is het de bedoeling, dat de HU onderwijs gaat verzorgen voor Campus Gouda. Bij de ontwikkeling hiervan zijn wij ook betrokken.”

Welke studierichtingen gelinkt aan Bodem & Technologie zijn voor jullie interessant?

“Alles wat betrekking heeft op Built Environment is voor ons interessant. Als het buiten het domein van de Built Environment valt, kan het eventueel door andere onderdelen van de HU worden opgepakt. Met name interessant zijn bijvoorbeeld ICT & Data, geotechniek, geodesie, bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ordening en circulariteit.”

Wat zijn jullie ambities op het gebied van Living Lab Bodem & Technologie?

“Verbetering en eventueel uitbreiding van ons onderwijs- en onderzoeksaanbod. Wij zoeken maatschappelijk relevante problemen, waarvoor wij onze kennis kunnen inzetten, meer studenten kunnen opleiden en onderzoeksgelden beschikbaar komen.”

Wat is de toegevoegde waarde van een samenwerking tussen HU en Campus Gouda?

“Door de samenwerking hopen wij, dat studenten erdoor aangetrokken worden en dat zij interessante uitdagingen krijgen, waarmee het onderwijs en onderzoek voor hen leuker wordt. Belangrijk is ook, dat de samenwerking zal resulteren in een betere clustering en uitbouw van kennis en ervaring op de betroffen domeinen. De regio wordt er beter van, doordat het onderwijs en onderzoek betere oplossingen voor regio-relevante problemen zullen opleveren. Bovendien zal de regio bekend komen te staan, als een brandpunt van know-how op de betroffen domeinen.”

En voor de Hogeschool Utrecht?

“De meerwaarde voor de hogeschool zit hem erin dat dit binnen een ecosysteem is, waarbinnen praktijklocaties beschikbaar zijn en een netwerk is ontwikkeld met andere partijen, zoals bedrijven. De samenwerking is nog in ontwikkeling.”