Eerste bijeenkomst deelmodule Vitale Bodem


28 februari 2024
image00026

Maandag 26 februari was de eerste bijeenkomst voor de kersverse studenten van de deelmodule Vitale Bodem bij Campus Gouda, ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool Saxion. Dat de regio het belang van deze deelmodule onderstreept, blijkt uit de nauwe betrokkenheid hierin van Regio Midden-Holland en het Ondernemersfonds Gouda (OFG). Mede dankzij hen werken de professionals de komende tien weken aan verbreding van hun kennis en aan hun professionele netwerk.

Werkend bij de gemeente Gouda of Krimpenerwaard of bij Boskalis, een projectleider of een watermanager. De groep professionals is afkomstig uit een breed werkveld en bekleedt verschillende rollen, maar allemaal hebben ze raakvlakken met bodemdaling. En dat was te merken. Was de eerste bijeenkomst vooral bedoeld ter introductie en kennismaking, al snel gingen ze onder aanvoering van docent en lector aan de hogeschool Saxion Geert Rovers de diepte in. Hij was in eerste instantie benieuwd naar de behoefte en interesse van de groep op dit vakgebied.

Hoe creëer je bodemstijging?

“Hoe leg je verbanden zodat het niet specifiek alleen over bodemdaling gaat?” reageerde een deelnemer. Iemand anders gaf aan dat bodemdaling moeilijk tot stilstand is te krijgen. “Hoe creëer je bodemstijging? Ik ben vooral benieuwd naar de kijk van specialisten hierop.”

Een projectleider heeft vooral interesse in de bebouwde omgeving. “Zodat mensen droge voeten houden. Hoe leg je dat uit aan bewoners?” Roovers reageerde enthousiast op deze eerste vragen uit de groep en stelde meteen een wedervraag, want wat is de grootse opgave? Het gebied leefbaar houden? Woningbouw. Biodiversiteit. Klimaatverandering. Roovers: “En vergeet energietransitie niet, ook een enorme opgave. En wat doet bodem bij dat alles?”

Gastdocenten en bedrijfsbezoeken

Onderdeel van de komende lessen zijn ook colleges van gastdocenten en bedrijfsbezoeken, onder andere naar de Zuidplaspolder en het Nationale Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen. Maar ook interdisciplinair samenwerken krijgt de aandacht, bijvoorbeeld in projectteams bij stedenbouwkundige ontwikkelingen. En de studenten gaan aan de slag met voorbeelden uit de praktijk, waaronder een eigen casus. Als afsluiting van de deelmodule geven alle deelnemers een eindpresentatie en natuurlijk ontvangen ze dan een officieel deelcertificaat als bewijs van deelname.

Wethouder Thierry van Vugt reageert trots: “Mooi dat deze groep werkende studenten aan de slag gaan om meer kennis te verwerven over bodem en technologie. Hiermee helpen ze niet alleen Gouda, maar ook regio Midden-Holland, het bredere Groene Hart, en de rest Nederland om de uitdagingen rond bodem(daling) aan te gaan.“

Geïnteresseerd? De deelmodule Vitale Bodem is onderdeel van de module Duurzaam Bodem Management. Houd onze website in de gaten, want binnenkort starten ook de deelmodules Klimaat en fysieke leefomgeving en Data en technieken binnen bodem en ondergrond.