Work in progress bij Bodemdaling Campus Gouda


2 november 2022
jvm20121022_1122.nef

De kwartiermakers Joren Pisters en Willem van de Loo van bodemdaling Campus Gouda zijn inmiddels gestart en hebben in korte tijd veel inzichten verzameld. Tijdens de kennistafel en ontwerpsessie kwamen veel ideeën binnen over vernieuwend onderwijs gericht op bodemdaling.

Op woensdag 2 en donderdag 10 december kwam het projectteam met een groot deel van de samenwerkingspartners virtueel samen voor de kennistafel en ontwerpsessie. Tijdens de kennistafel zijn we samen op zoek gegaan naar de concrete vraagstukken rondom bodemdaling. De input die daaruit voortkwam is samengevat in elf concrete vraagstukken, waaronder grondwaterpeilbeheer, meten is weten en inwonersparticipatie.

In de ontwerpsessie stond de invulling van het vernieuwende onderwijs centraal. We hebben hierover nagedacht aan de hand van verschillende scenario’s: een living lab, een community en modulair onderwijs. In de sessie is besproken welke rol de verschillende triple helix-partijen kunnen spelen in het vernieuwend onderwijs. Daarnaast kwam er een aantal belangrijke stappen naar voren die genomen moeten worden. Dit zijn onder meer:

  • Bepalen wat dé opgave is voor regio Midden-Holland op het gebied van bodemdaling
  • Binnen de triple helix een netwerk opbouwen van enthousiaste ambassadeurs
  • Concrete verwachtingen stellen rondom deze nieuwe manier van samenwerken

De uitkomsten van de sessies nemen de kwartiermakers in januari 2021 mee, wanneer zij virtueel aan de ontwerptafel plaatsnemen en het verdere actieplan ontwikkelen.