Bijeenkomst Bodem & Technologie op 13 mei 2024


26 maart 2024
Katien Singels en buurvrouw bodemdaling
CampusGouda_Bodem_Technologie2x
'Goed gefundeerd de toekomst tegemoet'

Afgelopen februari is het rapport ‘Goed Gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) overhandigd aan het demissionaire kabinet. Het advies stuurt op voorkomen van een funderingscrisis. Op 13 mei gaan we, begeleidt door topsprekers, met jou en ons netwerk in onze regio, aan de slag met de aanbevelingen uit het adviesrapport.

Programma

Openingsgesprek door Campus Gouda met Henk Bakker, programmamanager Human Capital Zuid-Holland, Michel Klijmij-van der Laan, voorzitter Platform Slappe Bodem en wethouder gemeente Gouda en Thierry van Vugt, bestuurlijk trekker van Campus Gouda. 

Start programma 15.00 uur (inloop 14:30)
Tot 17:30 inclusief netwerkborrel
Locatie: Arti Legi, op Markt 27 te Gouda

Met alle aanwezigen willen wij ons verdiepen op de verschillende thema’s, elkaar inspireren en de samenwerking opzoeken. In interactieve parallelsessies gaan we met experts uit het veld en onze studenten in gesprek over de vijf geformuleerde denkstromen uit het Rli rapport en zijn we benieuwd naar wat het advies voor jou kan betekenen.

Bekijk hier het gehele programma.

 

Sprekers

Rene Klaassen evenement bodem mei 24

René Klaassen

René Klaassen werkt bij het houtinstituut SHR in Wageningen en doet daar toegepast onderzoek. Op basis van de houtstructuur identificeert hij houtsoorten en bepaalt hij de mate en het type van aantasting. Verder karakteriseert hij houtsoorten wat betreft de te verwachte houtkwaliteit en eigenschappen. Ook monitort hij het gedrag van hout in de toepassing om zo te kunnen adviseren welke houtsoort in welke kwaliteit waar te gebruiken is. Sinds de jaren negentig is hij betrokken bij de funderingsproblematiek van houten heipalen en heeft bijgedragen geleverd aan de professionalisering van het onderzoek aan oude funderingen. Onder zijn leiding heeft een internationaal consortium het proces van houtaantasting onder water ontrafeld waarbij hij ook gebruik heeft gemaakt van de database die hij heeft opgebouwd met gegevens van meer dan 10.000 Nederlandse palen over hun staat van aantasting, houtsoort, ouderdom, houtkwaliteit en de omgeving van plaatsing. Op dit moment ontwikkelt hij samen met diverse partners een conserveringsmethode die de levensduur van houten heipalen sterk kan verlengen. Om zijn opgebouwde kennis te delen, geeft hij les op diverse HBO en WO opleidingen en cursussen.

Mandy Korff evement bodem mei 24

Mandy Korff

Dr. Mandy Korff is expert op het gebied van geotechniek, specifiek in bodemstructuurinteractie, diepe ontgravingen en funderingstechniek. Met ruim 20 jaar ervaring bij Deltares werkt Mandy Korff voornamelijk op het gebied van funderingen en ondergronds bouwen, geotechnisch risicomanagement en de impact van constructie/verzakkingen/aardbevingen op constructies. Vanuit Deltares is Mandy Korff als externe adviseur betrokken geweest bij de inhoud van het Rli rapport.  Mandy Korff: “We hebben een goed begrip van relevante veranderingen in de omgeving zoals de grondwaterstand en van de processen in de ondergrond en funderingen. Toch kunnen we nu niet precies zeggen welk gebouw wel of niet kwetsbaar is. Hiervoor zijn meer data nodig over het type fundering van individuele gebouwen in Nederland.”

Wat samenwerking jou oplevert:

1
Motivatie
Investeren in de kennis en expertise van je huidige personeel motiveert hen om in dienst te blijven.
2
Kennis
Jouw medewerkers leren werken met nieuwe, innovatieve technieken. Die kennis brengen ze mee op de werkvloer.
3
Ambitie
Omdat jouw medewerkers aan de slag gaan met concrete uitdagingen uit hun eigen werkveld, dragen ze ook bij aan de ontwikkeling en ambities van jouw bedrijf of organisatie.
4
Netwerk
Je wordt onderdeel van een regionaal georganiseerd netwerk van onderwijsorganisaties, overheid en bedrijfsleven.