CIV Smart Technology

civ st

Slim samenwerken aan technologie van de toekomst

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology is een dynamisch publiekprivaat samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en het onderwijs rondom Smart Technology. Slimme technologische oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. De grens tussen ICT en techniek vervaagt en verandert onze wereld drastisch. Smart Technology draait om het slim combineren en integreren van bestaande en nieuwe technologieën met ICT. Dit leidt tot innovatieve processen, producten en diensten met (grote) impact op ons leven en werk. Dit doen we samen met ruim 60 partners.
Het is onze visie dat het CIV Smart Technology een duurzame katalysator voor ondernemers, overheden en onderwijs wordt bij het onderzoeken, ontwikkelen en succesvol toepassen van Smart Technology in producten en diensten, maatschappelijke vraagstukken en in het ontwikkelen van zittend en toekomstig personeel.

Adres
Groen van Prinsterersingel 52
2805 TE Gouda

Contact
info@civ-smarttechnology.nl