Regio Midden-Holland

RMH

Regio Midden-Holland is een netwerk van de samenwerkende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Midden-Holland is de regio van verbinding. Een van de regionale tafels waarop de gemeenten samenwerken is de regionale Triple Helix tafel. Deze werkt onder andere aan de doelen die zij in de economische visie Midden-Holland heeft afgesproken. Dit gebeurt in coalities van bedrijven, onderwijs en overheid rond vier speerpunten uit de economische visie en in samenhang met projecten zoals de Campus Gouda.

De speerpunten:

  1. Techniek: Midden-Holland als het centrum van modern vakmanschap in de Randstad
  2. Zorgtechnologie: ontwikkelen van toepassingen voor domotica en langer thuis wonen
  3. Midden-Holland als innovatiecentrum voor bouwen in moeilijke bodemomstandigheden
  4. Midden-Holland als ‘best practice’ in transport, logistiek en distributie

Klik hier voor meer informatie over de doelen op het gebied van economie, onderwijs en arbeidsmarkt van Regio Midden-Holland.

Adres
Postbus 305
2800 AH Gouda

Contact
info@regiomiddenholland.nl