Hogeschool Rotterdam

hogeschool rotterdam

Hogeschool Rotterdam thema ZorgTech010

ZorgTech010 is het hogeschoolbrede thema van de Hogeschool Rotterdam dat de verbinding vormt tussen studenten, onderzoekers en het werkveld op het gebied van technologie in de zorg. Dit doen we door transdisciplinair te werken, co-creatie en inspelen op maatschappelijke opgaves. Daarbij houden we scherp rekening met de waarden van Hogeschool Rotterdam: diversiteit, (digitale) inclusiviteit, circulariteit, duurzaamheid en ethiek. We leiden studenten op, die toekomstbestendig zijn als het gaat om inzet van zorgtechnologie.

Samen met studenten en het werkveld werken we aan onderzoek, doen we kennis op en deze kennis vloeit weer terug het onderwijs en de regio in. Op deze wijze samenwerken vinden we belangrijk, samen bouwen en delen van kennis. Het is essentieel dat we samen investeren in de zorgprofessionals van de toekomst door arbeidspotentieel te behouden en te versterken, zodat we kunnen bijdragen aan de transitie in de zorg. De samenwerking tussen het Consortium Campus Gouda en Hogeschool Rotterdam is hierdoor een vanzelfsprekende keuze.

Adres
Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie RS.10.280
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam

Postbus 25035
3001 HA Rotterdam