Gouda Onderneemt!

go

Gouda Onderneemt verenigt en behartigt de belangen van ondernemers, ondernemingen, ondernemersverenigingen en andere stakeholders en draagt zo bij aan een gestructureerde, groeiende economie in Gouda en directe omgeving. Gouda Onderneemt doet dat lokaal en regionaal in een vaste structuur met Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Ook wel aangeduid met Triple Helix. Zij is daarmee de vertegenwoordiging van de ondernemers en tevens aanspreekpunt voor Overheid en Onderwijs. Uitvoering gebeurt aan de hand van de Economische Agenda 2021-2024 en door de inzet van en het verbinden door hun programmamanager.

Gouda Onderneemt behartigt langs de as van samenwerken, zo primair ondernemersbelangen en zorgt ervoor dat ondernemend Gouda elkaar kent en opzoekt waar nodig om gezamenlijk het ondernemersklimaat en de gehele economie in Gouda en directe omgeving te versterken. Als zodanig fungeert Gouda Onderneemt voor overheden en onderwijs als aanspreekpunt voor ondernemend Gouda.

Adres
Postbus 159
2800 AD Gouda

Contact
info@gouda-onderneemt.nl