Gemiva-SVG Groep

gemiva

Samen maken we het verschil!

 

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. We dragen bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen.

Samen het verschil maken

Bij Gemiva-SVG Groep zetten wij ons samen in voor een zo goed en gewoon mogelijk leven van mensen met een beperking.

Volgens ons bestaat dat uit:

  • zo veel mogelijk regie over je eigen leven;
  • een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt;
  • kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft;
  • je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving;
  • om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegenkomt.

In heel Zuid-Holland

Onze locaties zijn te vinden door heel Zuid-Holland. Meer dan 250 verschillende locaties voor wonen, dagbesteding, leren & werken met daarnaast onze ambulante diensten. Wij ondersteunen in deze regio meer dan 5000 kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leven in de samenleving.

Leren en ontwikkelen

Om goede zorg te kunnen bieden – nu en in de toekomst – is het belangrijk om samen te blijven leren en ontwikkelen. Bij Gemiva-SVG Groep bewegen wij mee met nieuwe ontwikkelingen. Wij blijven niet stilstaan. Daarom besteden wij veel aandacht aan leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Deskundigheid en onderwijs

Het opleiden van toekomstige medewerkers doen wij graag samen. Een goede afstemming tussen onderwijs en praktijk is belangrijk. Per jaar begeleiden wij ruim negenhonderd leerlingen en stagiairs. Gemiva-SVG Groep heeft de afgelopen jaren extra ingezet op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werkbegeleiders. Deskundige begeleiding op de werkvloer, een nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en samenwerken met collega-organisaties is belangrijk.

Vernieuwen door samen te werken

In de dagelijkse zorg zijn voorspelbaarheid, overzicht, rust en geborgenheid belangrijke thema’s. Maar de zorg vraagt ook om vernieuwing, snelheid en buiten kaders denken. Als samenwerkingspartner van Campus Gouda zien wij kansen. Op het gebied van onderwijs en praktijk hebben wij elkaar veel te bieden. Met elkaar kunnen we ontdekken wat voor nieuwe (on)mogelijkheden er zijn. Met samenwerkingspartners uit het onderwijs en verschillende takken van zorg en welzijn kunnen we: nieuwe mogelijkheden ontdekken, gebruikmaken van elkaars kennis en kunde, en door ons netwerk de ketensamenwerking verbeteren.

 

 

Adres
Gemiva-SVG Groep
Bluelandweg 1B
2803 HG Gouda

Contact
0182 57 58 00

info@gemiva-svg.nl