Kwetsbare ouderen

In deze module leer je alles over het vormgeven van zorg voor kwetsbare ouderen, inclusief mensen met dementie en ouderen in de palliatieve fase. Je krijgt inzicht in de diverse gezondheidsrisico’s en -aandoeningen waarmee ouderen te maken krijgen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Van acute situaties tot complexe gezondheidsproblemen. Wil jij leren hoe je deze uitdagingen effectief aanpakt? Dan is de module Kwetsbare Ouderen interessant voor jou.

Zorg 1
Kwetsbare ouderen
voor wie

Je hebt minimaal een mbo 4 opleiding in bijvoorbeeld verpleegkunde, maatschappelijke zorg of social work afgerond en wil sterker en steviger als professional je werk doen. Je kunt ze alle drie volgen, maar ook één of twee naar eigen keuze uiteraard.

Je kunt je inschrijven voor de volledige opleiding of per deelmodule. De lesperiode en lestijden worden binnenkort gedeeld.

Hieronder lees je waar de deelmodules overgaan.

Opbouw module Kwetsbare Ouderen

Deelmodule Gerontologie en Geriatrie

Wil je meer weten over de actuele en veranderende maatschappelijke/politieke visies op de ouder wordende mens en hoe de deze op een gewogen manier onder woorden kan brengen? Schrijf je dan in voor de deelmodule: Gerontologie en Geriatrie.

Programma

In de deelmodule Gerontologie en Geriatrie verdiep je je, samen met andere deelnemers uit de regio, in de essentiële aspecten van de ouderenzorg, met aandacht voor lichamelijke, psychologische en sociologische veranderingen gedurende verschillende levensfasen. Je ontwikkelt de vaardigheden om veelvoorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen te analyseren, beoordelen en effectief te interveniëren.

Na het volgen van de module…

 • Ben je in staat om op een ​​holistische en doelgerichte manier zorg te bieden aan ouderen in verschillende gezondheidsfasen, met aandacht voor preventie, zelfredzaamheid en de specifieke behoeften van de oudere zorgvrager.
 • Kan je de actuele en veranderende maatschappelijke/politieke visies op de ouder wordende mensen onder woorden brengen.
 • Kan je op basis van je kennis over de belangrijkste fysieke, psychologische en sociologische veranderingen in de verschillende levensfasen van de mens veelvoorkomende gezondheidsproblematiek analyseren, beoordelen en, waar nodig, (preventief) interveniëren.
 • Versterk je de zelf- en samenredzaamheid van de ouder wordende burger en diens sociale omgeving en zet hierbij waar nodig/mogelijk zorgtechnologie in.
 • Stem je je verpleegkundig handelen en communicatie af op de leeftijds- en ontwikkelingsfase van de zorgvrager en kan je werken volgens de uitgangspunten en principes van palliatieve zorg.
 • Ontvang je een officieel gecertificeerd bewijs van deelname.

 

Periode: start op 7 november 2024

Deelmodule Psychiatrie en Psychologie

Wil je meer weten over de actuele ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de actuele visies op de zorgvrager met psychische problematiek en hoe deze twee in relatie tot elkaar staan? Schrijf je dan in voor de deelmodule: Psychologie en Psychiatrie.

Programma

In de deelmodule Psychologie en Psychiatrie verdiep je je, samen met andere deelnemers uit de regio, in de ontwikkelingen die binnen de geestelijke gezondheidszorg spelen. Hierbij hou je rekening met nieuwe visies die zijn ontstaan over zorgvragers met psychische problematiek en hoe deze nieuwe ontwikkeling hiermee verband houden. Je ontwikkelt hiervoor vaardigheden om deze problematiek zowel te signaleren, te analyseren, te beoordelen, te interveniëren en te handelen.

Na het volgen van de module…

 • Kun je verbanden leggen tussen actuele ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en actuele visies op de zorgvrager met psychische problematiek.
 • Ben je in staat, op basis van je basiskennis over de risicofactoren, oorzaken, ontstaan, verloop en (diagnostische) kenmerken van veelvoorkomende psychische aandoeningen om psychische problematiek bij zorgvragers in je eigen beroepspraktijk te signaleren, te analyseren en te beoordelen.
 • Kun je (preventief) interveniëren en je verpleegkundig handelen op de psychische problematiek van de zorgvrager afstemmen.
 • Heb je in je handelen bij deze zorgvragers aandacht voor een integrale aanpak, de eigen regie, zelfredzaamheid en de sociale omgeving van de zorgvrager.
 • Ben je je bewust van de (gevolgen van) verschillende vormen van stigmatisering waar deze categorie zorgvragers mee te maken kan krijgen, maak je dit bespreekbaar met collega’s en voorkom je dit in je eigen handelen.
 • Weet jij alles van de actuele wet- en regelgeving rondom (behandeling van) psychische aandoeningen.
 • Ontvang je een officieel gecertificeerd bewijs van deelname.

Periode: start op 7 november 2024

 

Deelmodule Klinische redeneren bij Complexe Problematiek

Wil je meer weten over de besluiten die in alle fasen van het verpleegkundig proces worden gemaakt en hoe je deze op een verantwoorde manier kunt nemen, vooral bij complexere casussen? Verdiep je dan in het proces van klinisch redeneren, ofwel: het continue proces van kritisch denken, gegevensverzameling en analyse, gericht op de vragen en problemen van de cliënt en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. Schrijf je dan in voor de deelmodule: Klinisch Redeneren bij Complexe Problematiek.

Programma

Tijdens de module ga je, met andere deelnemers uit de regio, aan de slag met relevante vraagstukken. In acht bijeenkomsten van een dagdeel verken je hoe je methodiek voor klinisch redeneren in alle fasen van het (verpleegkundig) zorgproces inzet om verantwoorde besluiten te nemen. Zo leer je meer over het vormgeven en uitvoeren van verpleegkundige interventies en -plannen.

Na het volgen van de module…

 • Kun je veelvoorkomende (hoog) complexe problematiek, co- en/of multimorbiditeit en verbanden tussen ziektebeelden uitleggen.
 • Integreer je vakkennis, klinische gegevens, anamnese en observatie om het verpleegprobleem en de onderliggende achtergronden te analyseren en te interpreteren bij gedeeltelijk zelf ingebrachte casussen.
 • Stel je op basis van de aangeleverde kennis een verpleegkundige diagnose op en stel je op basis van shared-decision making verpleegkundige doelen op.
 • Selecteer je aan de hand van deze doelen passende verpleegkundige interventies, voer je het verpleegplan uit en stel je dit waar nodig bij samen met de zorgvrager.
 • Ontvang je een officieel gecertificeerd bewijs van deelname.

Periode: start op donderdag 13 februari

Deelmodule Preventiegericht Analyseren en Gezond Gedrag Bevorderen

Wil je een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezond gedrag en daardoor aan het bevorderen van een gezonde leefstijl? Schrijf je dan in voor de deelmodule: Preventiegericht Analyseren en Gezond Gedrag Bevorderen.

Programma

Tijdens de module ga je, met andere deelnemers uit de regio, aan de slag met relevante vraagstukken. In acht bijeenkomsten van een dagdeel ga je aan de slag met het gebruiken van een analysemodel gericht op gezondheidsbedreigende gedragingen. Zo leer je meer over hoe je een preventieplan opstelt en eventueel uitvoert.

Na het volgen van de module…

 • Kun je gezondheidsbedreigend gedrag van een groep in kaart brengen met behulp van een analysemodel.
 • Leg je verbanden tussen gezondheidsbedreigend gedrag en relevante gedragsdeterminanten en opvattingen over gezondheid en leefstijlen.
 • Ontwerp je op basis van deze analyse in samenwerking met de betrokken groep of individu behorende tot de doelgroep een passend, integraal en methodisch preventieplan, dat gericht is op gezondheidsbevordering.
 • Ontvang je een officieel gecertificeerd bewijs van deelname.

Start op donderdag 8 mei 2025

220722AnneSytsema033
Een Leven Lang Ontwikkelen biedt volwassenen veel kansen, maar ook de economie van Zuid-Holland.
Jan Willem Schuurman
Wethouder gemeente Zuidplas
Module

Kwetsbare ouderen

In deze module leer je alles over het vormgeven van zorg voor kwetsbare ouderen, inclusief mensen met dementie en ouderen in de palliatieve fase. Je krijgt inzicht in de diverse gezondheidsrisico’s en -aandoeningen waarmee ouderen te maken krijgen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Van acute situaties tot complexe gezondheidsproblemen. Wil jij leren hoe je deze uitdagingen effectief aanpakt? Dan is de module Kwetsbare Ouderen interessant voor jou.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Campus Gouda of heeft u vragen?
Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!