Klinisch Redeneren

Wil jij je verder verdiepen in het proces van klinisch redeneren? En zo bijdragen aan het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefstijl?

Zorg 1
Studiedag
voor wie

Je hebt minimaal een mbo 4 opleiding in bijvoorbeeld verpleegkunde, maatschappelijke zorg of social work afgerond en wil sterker en steviger als professional je werk doen. Iedere module bestaat uit drie deelmodules. Je kunt ze alle drie volgen, maar ook één of twee naar eigen keuze uiteraard. Hieronder lees je waar de deelmodules overgaan.

Opbouw module Klinisch Redeneren

Deelmodule Klinisch redeneren

Je gebruikt een methodiek voor klinisch redeneren om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen. Je kunt veelvoorkomende (hoog) complexe problematiek, co- en/of multimorbiditeit en verbanden tussen ziektebeelden uitleggen. Je integreert vakkennis, klinische gegevens, anamnese en observatie om het verpleegprobleem en de onderliggende achtergronden te analyseren en te interpreteren. Op basis hiervan stel je een verpleegkundige diagnose en stel je op basis van shared-decision making verpleegkundige doelen op. Aan de hand van deze doelen selecteer je passende verpleegkundige interventies, voer je het verpleegplan uit en stel je dit waar nodig bij samen met de zorgvrager.

Periode 2023: donderdag 14 september tot en met donderdag 21 december.
Kostenoverzicht is op te vragen via info@campusgouda.nl.

Je kunt je inschrijven voor de volledige opleiding of per deelmodule. 

Deelmodule Indiceren van zorg

Je beargumenteert en beoordeelt bij een complexe zorgvraag in samenwerking met de zorgvrager en andere betrokkenen de indicatie van zorg op basis van het proces van klinisch redeneren en shared-decision making. Op basis van je vakkennis, klinische gegevens, en de persoonlijke beleving van de zorgvrager stel je de aard, duur, omvang en doel van de benodigde (verpleegkundige) zorg vast. Je indicatie is gericht op het bevorderen van zelfmanagement en preventie van gezondheidsproblemen of de verergering van gezondheidsproblemen.

Periode 2023: woensdag 18 januari tot en met woensdag 19 april.
Kostenoverzicht is op te vragen via info@campusgouda.nl.

Je kunt je inschrijven voor de volledige opleiding of per deelmodule. 

Deelmodule Preventiegericht analyseren bevorderen gezond gedrag

Je brengt gezondheidsbedreigend gedrag van een groep in kaart met behulp van een analysemodel. Je legt hierbij verbanden tussen gezondheidsbedreigend gedrag en relevante gedragsdeterminanten en opvattingen over gezondheid en leefstijlen. Je ontwerpt op basis van deze analyse in samenwerking met de betrokken groep of individu behorende tot de doelgroep een passend, integraal en methodisch preventieplan, gericht op gezondheidsbevordering.

Periode 2023: woensdag 3 mei tot en met woensdag 12 juli.
Kostenoverzicht is op te vragen via info@campusgouda.nl.

Je kunt je inschrijven voor de volledige opleiding of per deelmodule. 

Module

Klinisch Redeneren

Wil jij je verder verdiepen in het proces van klinisch redeneren? Wil je meer weten over het proces van indiceren en toewijzen van zorg? Wil je een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezond gedrag en aan het bevorderen van een gezonde leefstijl? Dan is de module Klinisch Redeneren van de hbo-opleiding Verpleegkunde interessant voor jou.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Campus Gouda of heeft u vragen?
Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!