Klinisch Redeneren

Wil je je verder verdiepen in het proces van klinisch redeneren? Je kan je verder ontwikkelen in het continue proces van kritisch denken, gegevensverzameling en analyse, gericht op de vragen en problemen van de cliënt en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid.

Zorg 1
Studiedag
Voor wie

Je hebt minimaal een mbo 4 opleiding in bijvoorbeeld verpleegkunde, maatschappelijke zorg of social work afgerond en wil sterker en steviger als professional je werk doen. Wil je meer weten over het proces van indiceren en toewijzen van zorg? Wil je een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezond gedrag en aan het bevorderen van een gezonde leefstijl?

Kijk en luister naar de huidige deelnemers over de module.

Iedere module bestaat uit drie deelmodules. Je kunt ze alle drie volgen, maar ook één of twee naar eigen keuze uiteraard. Hieronder lees je waar de deelmodules over gaan.

Opbouw module Klinisch Redeneren

Deelmodule Klinisch Redeneren

Wil je je verder verdiepen in het proces van klinisch redeneren, ofwel: het continue proces van kritisch denken, gegevensverzameling en analyse, gericht op de vragen en problemen van de client en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid?

Je gebruikt een methodiek voor klinisch redeneren om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen. Je kunt veelvoorkomende (hoog) complexe problematiek, co- en/of multimorbiditeit en verbanden tussen ziektebeelden uitleggen. Je integreert vakkennis, klinische gegevens, anamnese en observatie om het verpleegprobleem en de onderliggende achtergronden te analyseren en te interpreteren. Op basis hiervan stel je een verpleegkundige diagnose en stel je op basis van shared-decision making verpleegkundige doelen op. Aan de hand van deze doelen selecteer je passende verpleegkundige interventies, voer je het verpleegplan uit en stel je dit waar nodig bij samen met de zorgvrager.

Periode: donderdagochtend oktober tot en met december 2023.

Deelmodule Indiceren van zorg

Wil je meer weten over het proces van indiceren en toewijzen van zorg, zodat je de zorg effectief en efficiënt kunt organiseren en je daarbij rekening houdt met de beperkte middelen en gericht bent op een optimale kwaliteit van zorg?

Je beargumenteert en beoordeelt bij een complexe zorgvraag in samenwerking met de zorgvrager en andere betrokkenen de indicatie van zorg op basis van het proces van klinisch redeneren en shared-decision making. Op basis van je vakkennis, klinische gegevens, en de persoonlijke beleving van de zorgvrager stel je de aard, duur, omvang en doel van de benodigde (verpleegkundige) zorg vast. Je indicatie is gericht op het bevorderen van zelfmanagement en preventie van gezondheidsproblemen of de verergering van gezondheidsproblemen.

Periode: donderdagochtenden januari tot en met april 2024.

Deelmodule Preventiegericht analyseren bevorderen gezond gedrag

Wil je een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezond gedrag en daardoor aan het bevorderen van een gezonde leefstijl?

Je brengt gezondheidsbedreigend gedrag van een groep in kaart met behulp van een analysemodel. Je legt hierbij verbanden tussen gezondheidsbedreigend gedrag en relevante gedragsdeterminanten en opvattingen over gezondheid en leefstijlen. Je ontwerpt op basis van deze analyse in samenwerking met de betrokken groep of individu behorende tot de doelgroep een passend, integraal en methodisch preventieplan, gericht op gezondheidsbevordering.

Periode 2023: donderdagochtenden mei tot en met juli 2024.

Module

Klinisch Redeneren

Deze module bestaat uit drie bovenstaande deelmodules, je kunt één of meerdere deelmodules volgen. Je kunt stapelen, dus combineren met modules van Communiceren in de Zorg is mogelijk. Van oktober 2023 tot en met juli 2024 heb je om de week op donderdagochtend onderwijs in het historische Arti Legi in het centrum van Gouda. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je je nieuw verworven kennis kan toepassen bij jouw op de werkvloer.

Kon je niet bij onze digitale informatiebijeenkomst zijn?
Kijk hier naar de hele opname van de bijeenkomst of naar het specifieke deel over klinisch redeneren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Campus Gouda of heeft u vragen?
Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!