Best ‘passende’ zorg

Passende zorg moet ervoor zorgen dat iedereen de zorg kan blijven krijgen die nodig is. Wil jij weten hoe je daar in de praktijk (nog) beter invulling aan kan geven? Dan is de module Best ‘passende’ zorg interessant voor jou.

Zorg 1
220722Foto Best passende zorg
voor wie

Je hebt minimaal een mbo 4 opleiding in bijvoorbeeld verpleegkunde, maatschappelijke zorg of social work afgerond en wil sterker en steviger als professional je werk doen. Je kunt ze alle drie volgen, maar ook één of twee naar eigen keuze uiteraard.

Je kunt je inschrijven voor de volledige opleiding of per deelmodule. De eerste deelmodule start in april 2024. Je krijg om de week les op woensdagochtend.

Hieronder lees je waar de deelmodules overgaan.

Opbouw module Best 'passende' zorg

Deelmodule Visie op positieve gezondheid en zorg

We gaan in op de ontwikkelingen in de maatschappij, (veranderende) visies op gezondheid, de organisatie van de gezondheidszorg en de invloed hiervan op jouw taken en verantwoordelijkheden. Je leert de belangrijke ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep en verschillende verpleegkundige visies en modellen met elkaar in verband te brengen. Je ontwikkelt een brede kijk op gezondheid; je leert verschillende uitgangspunten en definities van gezondheid uit te leggen. Je kunt beredeneren welke actuele thema’s in de zorg een rol spelen in jouw professionele handelen, zoals de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, wetgeving, patiëntenparticipatie en de invloed van technologie.

Periode: om de woensdag vanaf september

Deelmodule Onderbouwd zorgverlenen

Je leert klinische onzekerheden in zorgsituaties te vertalen naar beantwoordbare onderzoeksvragen en deze methodisch te onderzoeken. Je gaat in deze deelmodule verdiepen in een verpleegkundig/klinisch probleem uit jouw beroepspraktijk.  Aan de hand van de basisprincipes van Evidence-Based Practice (EBP) ga je hierop een antwoord zoeken. Je houdt daarbij rekening met de wensen en ervaringen van de zorgvrager, de klinische expertise van jou en collega’s en het beste (wetenschappelijk) bewijs uit de literatuur.  Je interpreteert de beschikbare informatie op praktische toepasbaarheid en werkt dit uit. Hierbij maak je expliciet de vertaalslag van (wetenschappelijk) bewijs naar de specifieke situatie en context van de zorgvrager en zorgverlener. Je verantwoordt en reflecteert op je handelen in de praktijk aan de hand van de basisprincipes van EBP. Je onderzoekt de ervaringen en mogelijkheden binnen de instelling. Samen ga je voor het verbeteren van de patientenzorg.

Periode: start in november 2024

 

Deelmodule Omgaan met ethisch dilemma’s

Ethische dilemma, wat is de best passende zorg, als er mogelijk geen goed of fout is. Vanuit verschillende perspectieven, bekijken we wat een best passende oplossing kan zijn.  Vanuit de eerdergenoemde visies en benaderingen op zorg en verplegen ga je je verdiepen in de wet- en regelgeving rondom de gezondheidszorg en bekijk je ethische vraagstukken. Vanuit de eerder opgedane kennis en vaardigheden vorm je een visie op goede zorg in de betreffende situatie en neem je hierin je eigen en algemeen geldende normen en waarden, de beroepscode en relevante wet- en regelgeving mee in je onderbouwing.

Periode: start begin 2025

220722AnneSytsema033
De hbo module smaakte naar meer. Ik ga de duale opleiding hbo-Verpleegkunde volgen.
Anne Sytsema
Student Communiceren in de Zorg, verpleegkundige
Module

Best ‘passende’ zorg

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Campus Gouda of heeft u vragen?
Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!