Opleiden voor werkenden in Zorg en Welzijn van start


2 november 2022
Afbeelding station

Begin juni gaat het cluster Opleiden van werkenden in Zorg en Welzijn van start. De eerste brainstorm is gepland. Samen met één van de participerende hogescholen wordt een plan gemaakt om delen van opleidingen in Gouda en dus in de regio Midden-Holland vorm te geven.

Deze werkgroep is samengesteld vanuit verschillende zorg en welzijnsinstellingen uit de regio. Ook Care2Care, de regionale arbeidsmarktorganisatie voor werken in de zorg, participeert in de werkgroep. Het is de bedoeling dat dit cluster over ongeveer een half jaar een businesscase oplevert waarin een concreet voorstel wordt gedaan, inclusief financiering, voor opleidingen in Gouda. Uiteraard zullen deze ook deels digitaal worden vormgegeven. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.