MKB-deal Midden-Holland Onderneemt!


2 november 2022
Kaart Gouda _Westergouwe

De onlangs ingediende MKB-deal Midden-Holland Onderneemt! is door het rijk helaas niet toegekend. Dit is voor de regio een extra stimulans om creatief naar budgetten op zoek te gaan om voortvarend aan de slag te gaan met een regionale innovatieagenda. Tijdens het regionale triple helix overleg op 8 oktober is dit met alle partners besproken. Ook Campus Gouda is een essentieel onderdeel van deze regionale innovatieagenda.

Het ingediende plan was in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs opgesteld en is gebaseerd op de economische visie die de regio onlangs heeft geformuleerd. Centraal staan de economische kansen en de maatschappelijke vraagstukken uit de regio. Mooie gebieden waarbinnen onderwijs, overheid en ondernemers kunnen samenwerken.

Samen voor innovatie en groei in Midden-Holland

Zowel vanuit Campus Gouda als vanuit de regionale innovatieagenda wordt ingezet op innovatie en groei in de regio Midden-Holland rondom maatschappelijke vraagstukken zoals op het gebied van bodemdaling en technologie in de zorg. Tijdens een volgend triple helix overleg gaan alle betrokken partners verder kijken naar de mogelijkheden en kansen voor de regio.

Contact

Tips of adviezen zijn van harte welkom: info@campusgouda.nl