Marina Theeuwen, programmamanage CIV Welzijn & Zorg: “We hebben een gezamenlijk doel”


2 november 2022
Afbeelding Marina

Het CIV Welzijn & Zorg is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen en het – voornamelijk – mbo onderwijs. Na zo’n twee jaar zijn er ruim 40 partners en een rits aan lopende en afgeronde projecten. De komst van Campus Gouda vindt programmamanager Marina Theeuwen een mooie aanvulling. “Ik juich de samenwerking tussen mbo en hbo toe.”

Tijdens het onderzoek van kwartiermaker Ria van Oosterhout naar het living lab zorgtechnologie zat Theeuwen vanuit het CIV Welzijn & Zorg in een begeleidingsgroep. “Ook ben ik samen met Ria in gesprek gegaan met de Hogeschool Rotterdam, een mooie potentiële partner voor Campus Gouda. In het Kenniscentrum Zorginnovatie hebben ze jarenlange ervaring met technologie in de zorg. Vanuit het CIV werken we al samen met de Haagse Hogeschool. Rotterdam heeft aangegeven interesse te hebben in living lab zorgtechnologie. Dat zou hartstikke mooi zijn, een samenwerking met hbo en mbo.”

Experimenteerhuis Zoetermeer

Die samenwerking gebeurt al bij bepaalde projecten van het CIV Welzijn & Zorg, bijvoorbeeld het Experimenteerhuis Zoetermeer. “Studenten van beide partijen waarderen die samenwerking, maar wij ontvangen ook positieve reacties uit het werkveld. In de praktijk blijkt dat je elkaar nodig hebt om je werk goed te kunnen uitvoeren. Je leert veel van elkaars aanpak. Het is mooi dat studenten daar tijdens hun studie al ervaring mee opdoen.”

In die zin vindt Theeuwen dat Campus Gouda en het CIV Welzijn & Zorg elkaar kunnen aanvullen. “Zo hebben wij al wat ervaring op het gebied van living labs, projecten en samenwerkingen waar Campus Gouda van kan profiteren. Via Campus Gouda kunnen wij in contact komen met ondernemingen gericht op de zorg. Een fysieke plek van een campus vind ik ook mooi. Een landingsplek voor projecten en onderzoek waar studenten en professionals elkaar kunnen ontmoeten, maar ook bedrijven. We hebben een gezamenlijk doel, daar kunnen we elkaar alleen maar in versterken.”

Innovatieve ideeën

Voor Campus Gouda is het eerste jaar voorbij. Het CIV Welzijn & Zorg zit inmiddels in haar derde jaar. “Of ik nog een tip heb voor Campus Gouda? Het is mooi om te zien dat belangrijke partijen in dat eerste jaar al zijn samengekomen en de intentie hebben om samen door te pakken. Zorg dat je dat blijft voortzetten, want dat kost tijd en energie. Blijf stimuleren en faciliteren, zodat er innovatieve ideeën blijven ontstaan. Je moet nu doorpakken.”

Met dat doorpakken, heeft ze ook een wens voor Campus Gouda en CIV Welzijn & Zorg voor de toekomst. “Ik hoop dat onderwijs en werkveld steeds meer naar elkaar toegroeien. Hybride onderwijs waarin studenten, professionals en docenten samen leren, op de werkvloer en bijvoorbeeld in een living lab zorgtechnologie op de campus. Zo kunnen we het onderwijs en leven lang ontwikkelen een flinke boost geven, zeker op het gebied van technologie.

Smart watch

Tenslotte komt Theeuwen nog met een verzoek. “We willen technologie standaard onderdeel laten zijn van de opleidingen welzijn en zorg. In het kader van de Campus Gouda wordt vaak gesproken over zorgtechnologie en ik hoop dat hierin ook welzijn wordt meegenomen. Denk aan langer thuis wonen en het behouden van de eigen regie. Ik noem een smart watch als voorbeeld. Technologie biedt heel veel kansen op dit gebied. En dus ook de studenten.”