Lies Lokkerbol, projectleider Onderwijs: “Er is behoefte aan goed gekwalificeerd personeel”


2 november 2022
foto-lies-lokkerbol

Tijdens het zorgevent op woensdag 3 maart zijn de uitkomsten gepresenteerd van de onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen op het gebied van hbo zorg en Living Lab Zorgtechnologie in regio Midden-Holland. ZWconnect is bij deze onderzoeken als regionale werkgeversorganisatie van zorg- en welzijnsorganisaties nauw betrokken geweest. En als het aan Lies Lokkerbol, projectleider Onderwijs, ligt, blijft dat voorlopig ook zo.

De ideeën rondom het aantrekken van hbo zorgopleidingen naar regio Midden-Holland staat al langere tijd op de agenda. Ook bij die gesprekken was Care2Care betrokken. Lokkerbol: “Vanuit de inhoud hadden we al een goede basis. Maar wat zijn de opleidingsbehoeften van de verschillende partijen? En welke faciliteiten heb je daarvoor nodig? Omdat wij die link hebben met de arbeidsmarkt, hebben we al wat voorkennis. Het is goed dat er is ingezet op een brede verkenning, dus niet alleen gericht op hbo, want er is behoefte aan gekwalificeerd personeel van alle opleidingsniveaus.”

Leven Lang Ontwikkelen

Inmiddels is het onderzoeksrapport gepresenteerd. Op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen zet Campus Gouda in op het aanbieden van modulair hoger onderwijs in samenwerking met De Haagse Hogeschool. Zo kunnen mbo werknemers zich ontwikkelen in de zorggebieden waar zij interesse in hebben in hun eigen omgeving, namelijk regio Midden-Holland. “Lekker dichtbij huis, dat werkt laagdrempelig.”

Behalve bij het Groene Hart Ziekenhuis, blijkt de vraag naar hbo-geschoolden bij de andere zorgorganisaties minder groot te zijn dan van tevoren bedacht. “Nu, en ook in de toekomst, zijn er naast hbo-opgeleiden ook veel mbo’ers nodig in de zorg”, legt ze uit. “Zo zie je maar weer hoe belangrijk onderzoek doen is en dat we dat breed op het onderwijs hebben ingezet. Wat is van groot belang voor de regio op het gebied van zorg? Met dit onderzoek heb je een duidelijke uitkomst. Dit rapport brengt goed in kaart waar het vraagstuk ligt. We weten nu meer over wat de vraag naar hbo onderwijs inhoudt. Er is met name behoefte aan verdiepende, extra scholing op hbo niveau voor werkende mbo-professionals. Op deze wijze wordt het Leven Lang Ontwikkelen mede vorm gegeven. Zo houd je de zittende professional goed aan het werk en blijft het werk aantrekkelijk. Het is belangrijk dat voor dit Leven Lang Ontwikkelen ook de voorzieningen er zijn. Daar is Campus Gouda voor.”

Mbo

Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de instroom van mbo-geschoolden door regionale opleidingsprogramma’s, gericht op functiecreatie. Lokkerbol: “Dat houdt in dat er taken binnen zorgorganisaties worden herverdeeld en er wordt een lager niveau toegevoegd. Op die manier kunnen medewerkers met een hoger niveau zich richten op hun kerntaken.”
De uitkomsten van het rapport zijn gepresenteerd. Hoe nu verder? “Vanuit Care2Care hopen wij dat de verbinding wordt gemaakt met het living lab zorgtechnologie. Het is een goede mogelijkheid voor zowel mbo als hbo om naar de toekomst te kijken en meer gebruik te maken van technologie. Verschillende labs bieden kansen en daarmee richten we ons nog meer op goed gekwalificeerd personeel.

Uiteraard blijven we als werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn graag betrokken bij deze vraagstukken rondom arbeidsmarkt en de verbinding met het onderwijs. Kennis delen is daarbij essentieel.

Vanuit Care2Care vinden wij het een positieve ontwikkeling dat je dit soort samenwerkingsverbanden steeds meer ziet op allerlei plekken in het land. Regio Midden-Holland biedt een mooi platform voor het hoger onderwijs, maar ook voor het mbo. Dit onderzoek en de uitkomst ervan onderschrijven wij van harte. Het biedt allerlei aanknopingspunten. Dat is nu goed onderzocht. Het is mooi dat regio Midden-Holland hierin heeft geïnvesteerd. En nu doorpakken.”