Living Lab Zorg & Technologie

Technologie is niet meer weg te denken. Ook niet in de zorg, maar hoe geef je die zorgtechnologie een plek op de werkvloer? Hoe zorg je dat cliënten, maar ook personeel vertrouwd raakt met deze technologische toepassingen? Dat, en nog veel meer krijgt de aandacht in het Living Lab Zorg & Technologie.

Onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid werken in het Living Lab Zorg & Technologie samen bij het toepasbaar maken en implementeren van bestaande zorgtechnologie en daarbij aansluitende opleidings- en professionaliseringstrajecten.

Het Living Lab Zorg & Technologie richt zich in eerste instantie op de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daar is de nood het hoogst vanwege het tekort aan personeel en de toenemende vergrijzing. Zorgtechnologie kan ervoor zorgen dat de zorg
efficiënter wordt ingezet, terwijl tegelijkertijd het welzijn van de ouderen voorop staat.

Vier labs
Het Living Lab Zorg & Technologie bestaat uit vier type labs, die elk een andere functie hebben, maar samen één geheel vormen:

  • In het Experience Lab ervaren en proberen zorgmedewerkers, cliënten, studenten en docenten nieuwe zorgtechnologieën uit.
  • In het Skills Lab oefenen studenten en medewerkers van bedrijven met hun technische vaardigheden.
  • In het Explore Lab gaan studenten mbo/hbo aan de slag met vragen van bedrijven/zorginstellingen rondom zorgtechnologie.
  • In het Research Lab doen lectoraten en practoraten gezamenlijk onderzoek waarbij een vraagstuk vanuit een zorginstelling centraal staat.

De verkenningsfase heeft een goed beeld opgeleverd hoe een living lab eruit zou kunnen zien om waarde te hebben voor alle deelnemers. Bovendien hebben zorg- en onderwijsinstellingen en overheid zich gecommitteerd om gezamenlijk het motorblok voor het living lab te vormen. Ook regionale bedrijven zijn geïnteresseerd in de samenwerking in het living lab. De eerste projecten gaan in september 2021 van start.

Projecten
Pop up Experience Lab
Op initiatief van het CIV Welzijn en Zorg start een Pop Up Experience Lab op één van de locaties van Zorgpartners Midden-Holland. Studenten van mboRijnland bemensen het lab en geven uitleg en instructie aan het personeel van Zorgpartners, zodat zij op een laagdrempelige manier kennis maken met allerlei toepassingen van zorgtechnologie. In een latere fase is dit pop-up lab ook toegankelijk voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers.

Zorgtechnologie in hbo module
De Haagse Hogeschool start in september een hbo module Communiceren in de Zorg voor werkenden in Zorg en Welzijn. De deelmodule Inzet van Zorgtechnologie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Living Lab Zorg & Technologie. Klik hier voor meer informatie.

Verkennend onderzoek zorgtechnologie
Lectoren en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool verkennen de mogelijkheid om samen met het practoraat Welzijn en Zorg van mboRijnland een meerjarig onderzoek op te zetten binnen een zorginstelling in de Goudse regio. Centraal staat een urgente vraag vanuit de professionals.

Studenten onderzoek Ortho Innovatief
Ortho Innovatief maakt hulpmiddelen op maat voor mensen die maatwerk stoelen en rolstoelen nodig hebben. Met als doel: mee kunnen doen in de maatschappij. Met deze doelstelling willen ze ook een fietszitje ontwikkelen voor kinderen die niet op een standaard stoeltje kunnen zitten. Studenten Gezondheidszorg en techniek van mboRijnland gaan het bedrijf daarbij helpen. In multidisciplinaire studententeams doen de studenten van beide studierichtingen eerst onderzoek. Daarna gaan ze met de cliënten in gesprek. Op basis van dat onderzoek en de gesprekken ontwerpen ze een zitje op maat. Samen met de medewerkers van Ortho Innovatief gaan ze de fietszitjes ook bouwen en vervolgens testen bij de cliënt.

campusgouda_zorg_technologie@2x
Betrokken organisaties en bedrijven

Zorginstellingen
Zorgpartners Midden-Holland, Gemiva, Care2Care, Groene hart Ziekenhuis

Onderwijsinstellingen
De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, mboRijnland, Hoornbeeck College

Centra voor Innovatief Vakmanschap
CIV Welzijn en Zorg en CIV Smart Technology

Bedrijven
Formex, Centric, Dare!!, Doove Care Groep, Ortho Innovatief, Carapax.

Overheid
Gemeente Gouda

Contact

Wilt u meer informatie over het Living Lab Zorg & Technologie? Of heeft u zelf ideeën over het starten van een project? Stuur een e-mail naar info@campusgouda.nl.