Kwartiermakers bodemdaling aan de slag bij Campus Gouda


2 november 2022
Slappebodem_website

“Hoe moet het onderwijs rondom bodemdaling eruit gaan zien? Welke partijen worden hierin betrokken? En wat is de toegevoegde waarde van Campus Gouda?” Joren Pisters en Willem van de Loo van het adviesbureau Frisse Blikken gaan hier als kwartiermakers op het project bodemdaling mee aan de slag. Wij stellen hen graag aan u voor.

Beiden hebben ze een achtergrond in het innovatiemanagement. Joren richt zich met name op het organiseren van verandering en innovatie bij organisaties. Willem is vooral bezig met design-thinking. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze als kwartiermakers een goede bijdrage leveren aan het onderdeel bodemdaling van Campus Gouda. In dit project vormen zij, samen met twee medewerkers van Campus Gouda, het kwartiermakerteam. Daarnaast is er een stuurgroep samengesteld waaraan onder andere Ineke de Graaf, programmacoördinator bij het CIV Smart Technology, deelneemt.

Bij adviesbureau Frisse Blikken staat ondernemende slagkracht centraal bij het veranderen, vernieuwen en versnellen binnen publieke en private organisaties. Dit gebeurt rondom drie thema’s: Change, People en Communication. Het “Campus Gouda-traject is een mooi Change-vraagstuk, waarbij het gaat over een innovatieve aanpak en verandermanagement in de publieke sector”, aldus Joren.

Met alle partners om tafel

“Maar”, verduidelijkt Joren, “Frisse Blikken is niet de partij die, in dit geval, de vernieuwende onderwijsvorm gaat bedenken. Wij houden ons zich bezig met het verbinden van de triple helix-partners rondom dit onderwerp en het genereren van enthousiasme.” Eerste belangrijke stap is om het bedrijfsleven, onderwijs en overheid constructief te betrekken. Om die reden zijn de kwartiermakers met allerlei individuele partijen in gesprek gegaan. De volgende twee concrete stappen zijn de kennistafel en de ontwerpsessie. Willem legt uit: “We gaan met alle partners om tafel om alle vraagstukken rondom bodemdaling concreet te maken. Daarna kijken we welke rol het onderwijs hierin kan spelen.” Joren en Willem faciliteren deze sessies en werken ze uit. “Uiteindelijk brengen we het plan van aanpak als één geheel terug bij de partners binnen Campus Gouda. Daarin moet duidelijk worden wat de vervolgstappen zijn.”

De link met onderwijs creëren

“Midden-Holland bevat de laagste punten van Nederland. Bodemdaling is zo’n urgent probleem dat er echt iets mee moet gebeuren. Het is per definitie een uitdaging die je niet vanuit één partij kunt oplossen, dus je moet het overkoepelend aanpakken”, benoemt Joren. Willem voegt toe: “De verantwoordelijkheid voor dit probleem ligt niet op één specifieke plek, je moet dus met meerdere mensen in gesprek om één front te vormen. Daarmee komt er een bepaalde beweging in gang.”

“Rondom bodemdaling zijn al veel initiatieven. De community en kennisdeling is er al, maar de link met onderwijs en bedrijven – daar kan nog winst op worden behaald. Het project bodemdaling van Campus Gouda creëert samenhang met het onderwijs én de bedrijven uit de regio. Daar haalt de Campus echt zijn bestaansrecht uit”, aldus Willem. Andersom biedt de Campus ook kansen voor het bestaande onderwijs en de bedrijven. Joren: “De onderwijsinstellingen moeten bijvoorbeeld ook weten op welke vraagstukken zij hun opleidingen kunnen aansluiten. Er moet rondom dit onderwerp dus nauwe verbinding ontstaan tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. Daarvoor moet het grote probleem van bodemdaling eerst afgepeld worden en concreet worden gemaakt.”

Een gezamenlijk plan van aanpak

Joren: “Aan het eind van ons kwartiermakerschap, in januari 2021, is er allereerst een groep van enthousiastelingen waarmee uitvoerig is gesproken en die sterk betrokken zijn bij dit project. Ten tweede ligt er een schatkist aan concrete vraagstukken die aangepakt kunnen worden, met onderwijs en bedrijven samen. Ten slotte ligt er een plan van aanpak met een prototype oplossing voor de vernieuwende onderwijsvorm. Daarin staan de vervolgstappen die gezet moeten worden om dit project daadwerkelijk structureel aan te pakken met elkaar, als partijen uit de triple helix.”

Foto: Platform Slappe Bodem / Vincent Basler