Kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen bij Campus Gouda: Joyce Oomen


2 november 2022
Joyce

“Wat willen de betrokken partijen? Wie gaat wat doen? En wat is de toegevoegde waarde van Campus Gouda?” Joyce Oomen gaat als kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen op zoek naar de antwoorden. Graag stellen we haar aan u voor.

Met een marketing en communicatie achtergrond, een flinke dosis werkervaring in de wereld van arbeidsmarktintermediairs en een eerdere soortgelijke opdracht van Human Capital Agenda heeft Oomen een CV dat aansluit op deze functie. De komende weken gaat zij in kaart brengen wat er nodig is om hogeschool opleidingen in regio Midden-Holland te realiseren. “Er ligt al een mooie gedachte over Campus Gouda. Maar we gaan er nu, met alle betrokken partijen, meer richting aan geven.”

Gezamenlijk verhaal

“Je moet met elkaar kritisch antwoord durven geven op de vraag: waarom krijgt regio Midden-Holland de behoefte naar meer personeel en ook meer hoge opleidingen niet ingevuld? En vervolgens, hoe kan Campus Gouda hierbij helpen? Je hebt een overkoepelend beeld nodig om aan te tonen waar we naar op weg zijn. Dat betekent de juiste vragen stellen en goed luisteren naar de betrokken partijen binnen de zorg, het onderwijs en gemeenten om vervolgens richting te geven en keuzes te maken. Daar zorg ik in dit traject voor. Het gaat er niet alleen om welke coalities je bij elkaar brengt, maar welk gezamenlijk verhaal je vervolgens vertelt. Hierin komen mijn kennis van de arbeidsmarkt en mijn liefde voor marketing en communicatie bij elkaar.”

Leven Lang Ontwikkelen

Vanuit de Human Capital Agenda heeft Oomen de opdracht gekregen om een projectvoorstel voor Zorgopleidingen te ontwikkelen. Meer handen in de zorg, geldt nu door de coronacrisis meer dan ooit. Dat geldt ook voor regio Midden-Holland.

“Er zijn op mbo niveau genoeg zorgopleidingen in de regio. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen willen we mensen de kans geven door te leren, maar denk ook aan zij-instromers. Hoe houden we de beroepsbevolking in de ontwikkelmodus? En hoe ga je daar gericht op de toekomst mee om, zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Meer hbo opleidingen naar regio Midden-Holland kan een mooie aanvulling zijn hierop. Kun je bijvoorbeeld via Campus Gouda ook een nieuwe manier van onderwijs bieden op het gebied van zorg? Natuurlijk online, maar misschien ook een plek waar studenten met elkaar samenwerken en elkaar ontmoeten. Welke trendontwikkelingen zien we in de zorg? Denk aan robotisering en digitalisering, langer thuis wonen, cliënten die steeds meer zelf op zoek gaan naar informatie. Wat betekent dat voor de medewerkers? Hoe zorg je dat de werkplek aansluit op het onderwijs en andersom?”

Businesscase

Veel vragen dus. De komende weken gaat Joyce Oomen samen met de betrokken partners op zoek naar de antwoorden. In januari 2021 moet er een businesscase liggen. Oomen: “Dat zal een helder en concreet voorstel zijn, waarna Leven Lang Ontwikkelen in de zorg onder Campus Gouda met duidelijke handvatten de volgende fase in kan.”