Onderzoek naar Living Lab Zorgtechnologie van start


2 november 2022
Zorg

Het Living Lab Zorgtechnologie is één van de eerste projecten binnen Campus Gouda. Om de ideeën rondom het Living Lab Zorgtechnologie in praktijk te brengen, stelt Ria van Oosterhout tussen september 2020 en januari 2021 een businesscase op. Als kwartiermaker voor dit project vormt zij uiteindelijk een coalitie van partners die op basis van een gezamenlijk projectplan in 2021 aan de slag gaat met het realiseren van het Living Lab Zorgtechnologie. De focus van het Living Lab wordt gedurende het traject bepaald.

Het idee is dat studenten mbo en hbo vanuit verschillende disciplines kennis maken met moderne zorgtechnologie en de betekenis daarvan voor de zorg. Docenten, medewerkers en studenten worden gestimuleerd aan de hand van concrete vragen uit de praktijk na te denken over technologische innovaties in de zorg en het welzijnswerk.

Innovatieve oplossing

In een living lab werken verschillende partijen op een afgebakende locatie gezamenlijk aan een innovatieve oplossing in een levensechte setting. Studenten gaan op zoek naar oplossingen die in de complexiteit van het echte leven en de dagelijkse praktijk van betekenis kunnen zijn.

Binnen Campus Gouda slaan bedrijven, onderwijs en overheid uit de regio Midden-Holland de handen ineen om (hoger) onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen in een duurzame en innovatieve omgeving. Studenten van verschillende niveaus gaan aan de slag met vraagstukken die op de agenda staan bij bedrijven en overheid uit de regio. Het Living Lab Zorgtechnologie sluit hier perfect bij aan.

Contact

Campus Gouda staat altijd open voor nieuwe of aanvullende ideeën. Heeft u een idee rondom het Living Lab, stuurt u dan een mail naar Ria van Oosterhout. U kunt ook bellen naar 06 – 224 343 13.