Haagse Hogeschool speelt in op nieuwe opleidingsvraag


2 november 2022
De foto’s zijn gemaakt in opdracht van de Haagse Hogeschool

“De Haagse Hogeschool investeert in de regio en maatschappij door in te zetten op flexibel onderwijs voor werkenden,” aldus Son Burgers, directeur van de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse onderwijsinstelling. Samen met Goudse zorgaanbieders en het mbo verkent ze sinds juni dit jaar welk bestaand onderwijsaanbod voor de zorg ingezet kan worden. “We willen goed aansluiten op de opleidingsvraag van zorginstellingen, om zo samen het huidige tekort aan duurzaam inzetbaar personeel te lijf te gaan.”

Burgers is al enige jaren directeur binnen De Haagse Hogeschool en heeft in die tijd de opleidingsvraag zien veranderen. Zo ziet de faculteitsdirecteur dat steden meer en meer worstelen met de vraag hoe ze hun lokale arbeidsmarkt beter kunnen bedienen. “Naast het reguliere bachelor-onderwijs voor jongeren die net van de middelbare school komen, zetten wij meer dan ooit in op het opleiden van werkenden. Daarvoor hebben we een hogeschool breed programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) opgezet, een flexibel programma boven onze bestaande opleidingen, om beter op die nieuwe opleidingsvraag in te spelen. Dit doen we ook vanuit de doelstellingen van de Human Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland, een samenwerking met ruim 60 partners, gericht op het dichten van de kloof tussen arbeidsaanbod en vraag in onze regio.”

Zorg- en welzijnsopleidingen

“Regio Midden-Holland wil met name in de zorg de personeelstekorten oplossen”, zegt Burgers. “Ik zie genoeg kansen voor De Haagse Hogeschool om daar aan bij te dragen. In ons programma LLO gaan we onze opleidingen flexibel en modulair maken. En delen van zo’n opleiding hoeven tegenwoordig helemaal niet per se in een schoolgebouw te worden gegeven. Juist binnen de beroepspraktijk van een zorginstelling komen verschillende vormen van onderwijs veel meer tot hun recht. Hier hebben we voor onze zorg- en welzijnsopleidingen in Den Haag al veel ervaring mee opgedaan.”

De hogeschool sluit aan in een werkgroep met verschillende Goudse zorginstellingen. “We gaan daar vooral horen welke behoefte en mogelijkheden er in de Goudse regio bestaan. Als we dat goed in zicht hebben, kunnen we daar een effectief plan voor maken.”