Ferrie Forster, projectmanager Human Capital Agenda


3 november 2022
Forster

“Hoe krijgen we de werknemer in beweging?”

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Bedrijven kunnen dit niet alleen oplossen. Ferrie Forster, projectmanager bij Human Capital Agenda Zuid-Holland (HCA) kan het niet vaak genoeg benadrukken. “Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is essentieel.” Een gesprek over leven lang ontwikkelen, de opkomst van campussen en technologie.

Welke plek heeft Campus Gouda binnen de HCA?

“In totaal vallen er 15 projecten onder de Human Capital Agenda. Dit zijn projecten die nog in de verkennende fase zitten en in de uitvoerende fase. Campus Gouda is hier één van. En is deels uitvoerend, want de hbo-module Communiceren in de zorg is inmiddels al begonnen. We staan op het punt een deelakkoord af te sluiten om nog twee modules te starten op het gebied van zorg en technologie en bodemdaling en technologie.”

Waarom is Campus Gouda van toegevoegde waarde voor de HCA?

“De HCA richt zich vooral op de brede technische sector, denk aan de haven, tuinbouw, high tech maakindustrie, cybersecurity, life sciences en health, maar er is ook een aantal transities belangrijk, energietransitie bijvoorbeeld, digitalisering en circulaire economie. Eén van de doelen van Campus Gouda is het stimuleren van leven lang ontwikkelen bij werknemers in de zorg. Dat sluit mooi aan bij de doelstellingen van de HCA. Wij kijken met zowel publieke als private opleiders of we projecten kunnen starten op basis van de wens vanuit het bedrijfsleven. Campus Gouda is daar een mooi voorbeeld van.

Als we kijken naar de instroom bij zorgopleidingen in Zuid-Holland dan is dat bij sommige scholen verdubbeld het afgelopen jaar. We kunnen mensen blijven opleiden, maar als ze starten en ze zijn binnen twee jaar weer weg, dan wordt het probleem niet opgelost.

Er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan, want hoe komt dat nou? Een deel zit in wet- en regelgeving, bureaucratie en administratie. Een deel zit hem er ook in dat werknemers in de zorg aangegeven onvoldoende mogelijkheid te krijgen tot bijscholen en ontwikkelen. En dat antwoord biedt Campus Gouda. Opleidingen voor werkende zorgprofessionals.

Vanuit de HCA is vorig jaar een kwartiermaker ingezet. Daar is een mooie samenwerking uit voortgekomen en inmiddels is de eerste module gestart. Overigens ook dankzij de goede en gulle inzet van de gemeente Gouda. Dus ja, wij zijn blij met de module Communiceren in de zorg. En het zou nog mooier zijn als het verder wordt opgeschaald.”

Hoe staat de HCA tegenover het Living Lab Bodem & Technologie?

“Heel positief! Bodemdaling is een uitdaging voor meerdere delen in de provincie, waar iedereen mee te maken kan krijgen. Ik heb zelf bijvoorbeeld net een huis gekocht, en daar heb ik ook te maken met verzakking. Het Living Lab Bodem & Technologie kan van betekenis zijn voor de hele provincie en dat is de meerwaarde voor ons. Het draait in regio Midden-Holland, maar de hele provincie kan hiervan leren.”

Er komen steeds meer campussen. Hoe staat u daar tegenover?

“Een campus is alleen de naamgeving. Je hebt tegenwoordig ook fieldlabs, learning community’s. In de basis gaat het om goede, kwalitatieve publiek-private samenwerking. Daar zit de kracht, om vanuit triple helix iets moois neer te zetten.

Kijk je arbeidsmarkt-breed dan zijn er vrijwel overal tekorten. Voor het eerst in de historie zijn er 126 vacatures op 100 werkzoekenden. Dat is ongekend. Dat leidt helaas soms bij bedrijven tot economische schade. Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Terwijl het aantal vacatures torenhoog is. Dat wordt alleen maar meer. Dat wordt een ramp. Dan ligt niet drie maanden je straat open, maar een jaar. Daar hebben we elkaar voor nodig om dat om te zetten.”

Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot Campus Gouda?

“Naast naamsbekendheid is opschaling belangrijk. Het moet een volwaardige campus worden met meerdere modules, opleidingen, cursussen en ook meer klassen. Campus Gouda kan een mooie bijdrage leveren aan de doelstelling van de HCA: dat meer mensen zich leven lang gaan ontwikkelen, waarmee ook de arbeidsmarkt in Midden-Holland en de werkende mensen up-to-date blijven.

Wat overigens veel werkgevers niet weten is dat wanneer een werknemer een jaar lang een vorm van scholing volgt, hij of zij 5 tot 15% productiever wordt. Het is een investering en het kost tijd, maar als je het eenmaal hebt gedaan, levert het voor beide partijen wat op.”

Wat zou u de betrokken partijen bij Campus Gouda nog willen meegeven?

“Bij ons draaien momenteel 15 projecten die allemaal met dezelfde uitdaging te maken hebben: hoe krijgen we de werknemer in beweging? Het zou mooi zijn als alle betrokken projecteigenaren en partners meer aan kennisuitwisseling doen. Want we staan voor de grootste uitdaging van de komende decennia, hoe krijgen we voor elkaar om de arbeidsmarkt en de mensen daarin up-to-date te krijgen en te houden? Als voorbeeld denk ik aan een soort van werk naar werk brug. Mensen die bijvoorbeeld in de zomer in de horeca werken en wanneer nodig in de zorg bijspringen; een soort van pool creëren, dus. Het is mooi om met verschillende partijen hierover na te denken, en daarna natuurlijk actie te ondernemen.”