Evenement Bodem & Technologie


16 mei 2024
_94A0979
Goed gefundeerd de toekomst tegemoet

Op maandag 13 mei organiseerde Campus Gouda een evenement Bodem & Technologie in Arti Legi in Gouda. De middag stond in het teken van het rapport ‘Goed Gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Welke rol speelt ons netwerk in het voorkomen van een funderingscrisis? Welke vakmensen pakken dit op en welke nieuwe innovaties spelen hierin een belangrijke rol? Zo’n 70 deelnemers uit diverse organisaties kwamen naar de bijeenkomst. Dit leverde mooie gesprekken en een interessante netwerkmiddag op.

Henk Bakker, programmamanager Human Capital Agenda van de Economic Board Zuid-Holland, Michel Klijmij-van der Laan, voorzitter Platform Slappe Bodem en Frank Slingerland programmamanager bij Campus Gouda trappen af in een drieluik. Wat betekent de funderingsproblematiek voor Leven Lang Ontwikkelen en innovatie? Klijmij: “We moeten slimme oplossingen bedenken. Niet alleen op het gebied van techniek, maar ook gericht op de mens, want we moeten op een andere manier gaan leven. Breng dus verschillende skills bij elkaar.” Henk: “ Werk aan die living labs, waar overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenkomen. Organiseer ontmoetingen. Als dat in je dna zit, dan ben je een sterke regio.” Slingerland vult aan: “Campus Gouda brengt de partijen bij elkaar. Maar die kennis delen is ook een belangrijke stap. Die rol ligt bij jullie om dat met jullie netwerk te doen.”

Wat vermindert funderingsproblemen?

Mandy Korff geeft ons vervolgens meer context over de urgentie van funderingsproblematiek door bodemdaling. Zij is expert ondergrondse constructies, lid van de wetenschapsraad Deltares en betrokken geweest bij het Rli rapport. “Eén van de grootste uitdagingen is dat veel mensen niet weten welke fundering onder hun huis zit. Dat is ook meteen de kern van fundering. Het probleem bestaat al lang, maar het zit onder de grond, je ziet het niet en is daardoor niet bekend. Klimaatverandering en veroudering van gebouwen zorgen voor funderingsproblemen in de toekomst. Wat vermindert het? Denk aan beleidsveranderingen op het gebied van hogere grondwaterstanden en vernieuwing van gebouwen. Met kennisontwikkeling kunnen we innovatie krijgen.” Joris Stok, medeontwikkelaar van het Rli rapport, vult aan: “Gelukkig onderschrijft het demissionaire kabinet de urgentie en gaan we nu al aan de slag.”

Houtwetenschapper René Klaassen neemt ons hierna mee in de wereld van houten palen. Waarom doen ze het goed en waarom niet?  Over de pilot Tegengaan bacteriële aantasting houten funderingspalen zegt hij: “Monitoring is cruciaal. Je hebt veld-ijking nodig. Maar ook politiek en lobbyen. Met dit rapport komt er hopelijk meer aandacht voor innovaties wat een deel van de oplossing is.”

Het Funderingsloket

Hierna gaan de deelnemers onder leiding van experts tijdens parallelsesies met elkaar in gesprek aan de hand van geformuleerde denkstromen uit het rapport. Bijvoorbeeld over funderingschade, participatie en onderzoek. Bij de sessie Communicatie en Funderingsloket vertellen John van Dijk en Rob Kardol van de gemeente Rotterdam over de ervaringen van het Funderingsloket in Rotterdam. “Deze is eigenlijk ontstaan onder druk van bewoners, want de gemeente heeft ook een rol als het gaat om funderingschade. Een van de grootste problemen is de woningmarkt. Mensen willen het gewoon niet weten: ik ga mijn eigen probleem niet creëren.”

Kennisdeling en innoveren. Hoe meer we weten over fundering, hoe meer we kunnen voorspellen. Kijk naar je omgeving. Welke specifieke innovaties heb je nodig? Campus Gouda speelt hierin een belangrijke rol door een innovatieve omgeving te creëren. Als het hier in Gouda niet gebeurt, waar dan wel.”

Met deze krachtige uitsmijter werden de parallelsessies afgerond en was het tijd voor de netwerkborrel.

Op maandag 16 september 2024 start het derde en laatste deel van de module Duurzaam Bodem Management: de deelmodule Data en Technieken binnen Bodem en Ondergrond. We weten veel over alles wat met bodem te maken heeft, maar waar vind je al die informatie? Hoe zit het met de privacy als je gegevens wilt gebruiken? En hoe kom je van informatie naar kennis die je in de praktijk kan toepassen? Je gaat net als in de andere deelmodules met je eigen vraagstukken aan de slag en werkt aan oplossingen. Diverse gastsprekers en docenten van Saxion Hogeschool verrijken je kennis. Aanmelden kan nog!