Eerste hbo module Bodem & Technologie bij Campus Gouda van start


6 juli 2023
Intentie overeenkomst Bodem

Op donderdag 22 juni hebben Campus Gouda en hogeschool Saxion een intentieovereenkomst ondertekend. Dit is het officiële startsein voor samenwerking rond de hbo module Duurzaam Bodem Management. Deelnemers gaan daarbij aan de slag met de uitdagingen rondom bodemdaling, in de regio Midden-Holland, letterlijk middenin de praktijk. Deze nieuwe module bestaat uit meerdere deelmodules over bodemvraagstukken. De inschrijving is inmiddels gestart en de eerste deelnemers volgen in september een module in Gouda.

Bedrijven uit onder meer bouw, techniek en onderzoeksbureaus hebben meegedacht over de inhoud van de opleiding. De Goudse wethouder Onderwijs Thierry van Vugt is blij met de start van de module Duurzaam Bodem Management: “Sinds 2020 zijn we aan het bouwen met verschillende partijen uit regio Midden-Holland aan Campus Gouda. Mooi dat we in september starten met de eerste hbo-module die we samen met Hogeschool Saxion hebben ontwikkeld voor mensen die zich willen bijscholen en doorontwikkelen op het gebied van bodemdaling. Zij gaan aan de slag met een urgent maatschappelijk vraagstuk, want het is vooral ook heel erg nodig.”

Nieuwe inzichten over bodemdaling

Deze nieuwe module bestaat uit deelmodules over bodemvraagstukken. Bestaande kennis en ervaring van regionale experts, waaronder het Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen (KBF), de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en van de deelnemers worden samengebracht met de theoretische verdieping van de experts Bodem en Ondergrond van Hogeschool Saxion. Professionals doen in deze module nieuwe inzichten op over bodemdaling door gezamenlijk elkaars vraagstukken te onderzoeken en mogelijke oplossingen daarvoor te bedenken.

Geert Rovers, lector Bodem en ondergrond bij Lectoraat Sustainable Areas and Soil Transitions (SAST) van Hogeschool Saxion: “Het is goed dat de urgentie van bodemdaling wordt gezien en erkend. Bodemdaling trekt in een groot deel van ons land een zware wissel op het vormgeven en beheren van de stad. Kennis en expertise hierover delen maakt dat we met meer professionals onze schouders kunnen zetten onder deze zeer urgente opgave.”

Meer informatie

De module Duurzaam Bodem Management bestaat uit officiële deelmodules. De lessen starten eind september op maandagen van ongeveer 16.00 tot 21.00 uur in het historische Arti Legi gebouw in het centrum van Gouda. Voor meer informatie kijk op onze website.

 

vlnr: Kim van Eijck, Marijke Menting, Frank Slingerland, Femke Tomas, Geert Roovers, Pauline van der Most van Spijk, Thierry van Vugt