Een kijkje achter de schermen bij….Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen


23 januari 2023
pasfoto Corné

Campus Gouda is samen met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) gevestigd in Arti Legi. Directeur Corné Nijburg, vertelt over de missie en wat we in 2023 kunnen verwachten in dit statige pand aan de Markt in Gouda. Dit keer een kijkje achter de schermen bij KBF in ‘ons Arti Legi’.

Waar staat het KBF voor?

“In Nederland is momenteel een groot maatschappelijk vraagstuk rondom bodemdalingen en funderingen. Er zijn één miljoen huizen die schade hebben door bodemdaling. Dat leidt tot veel maatschappelijke kosten, die eerder toe- dan afnemen. Afgelopen zomer bijvoorbeeld, door de enorme droogte, zakte het grondwater en daardoor daalde de bodem extra. Het gevolg was meer funderingsschade, ook in gebieden waar dat voorheen niet was. Het vraagstuk wordt groter. Het positieve is dat er veel kennis is, alleen is die versnipperd. Iedereen heeft een stukje van die kennis, soms zit die bij de wetenschap, soms in de praktijk, soms bij de adviseurs en soms in het onderwijs. Het KBF heeft als doel dat al die kennis beschikbaar komt bij de mensen en organisaties die te maken hebben met bodemdaling en funderingsproblemen. Tijdens het verzamelen van die kennis, ontdek je ook wat er nog ontbreekt en wat we moeten aanvullen: gevalideerde kennis, waar je op kan vertrouwen. En met een handelingsperspectief, zodat het niet op de plank blijft liggen. Het KBF brengt die kennis bij de gebruikers, maar ontwikkelt ook.”

Wat gaan we daar in Arti Legi van merken?

Het KBF heeft vijf focuspunten: Kennishub, Vitaal netwerk en een Nationaal loket, één website waar alle kennis op staat voor alle doelgroepen. Het vierde focuspunt is Bewustwording. Zo komt er in 2023 in Arti Legi een permanente tentoonstelling. Het laat zien wat bodemdaling is en de urgentie wordt uitgelegd. De tentoonstelling is deels mobiel, we kunnen hem op verschillende plekken in het land inzetten.

Het vijfde focuspunt is Onderwijs, training en arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat de toekomstige professional goed is opgeleid op het gebied van bodemdaling. En dat is onze connectie met Campus Gouda. Het is mooi dat we fysiek in één gebouw zitten. Daar zie je al de kruisbestuiving. Ik zou het mooi vinden dat als wij een vergadering hebben, we bijvoorbeeld tijdens een pauze contact leggen met een studentengroep die daar les heeft. Zo leggen we de verbinding tussen onderwijs en praktijk. De expert kan iets vertellen over zijn vakgebied en de studenten hebben de gelegenheid vragen te vragen stellen.”

Waar ligt vanuit jullie de behoefte bij onderwijs?

“Momenteel ontwikkelen we samen met Campus Gouda een onderwijsmodule voor bodemdaling. We doen ook mee in een onderwijsconsortium voor een SIA-call met het project ‘Melkveehouderij in veenweidegebieden met hogere grondwaterstanden’. Het KBF ondersteunt daarbinnen met name het werkpakket kennis – delen en verbinden. Dat het onderwerp bodemdaling is verdeeld over verschillende opleidingen vind ik positief, want dit vraagstuk vraagt om verschillende vakspecialisten en generalisten die de verbinding kunnen leggen. Zo hebben we mensen nodig die een berekening kunnen maken, dat zit vaak in de geotechnische hoek. Wat is een autonome bodemdaling? Dat komt ook terug in bestaande opleidingen. De kunst is om het gesprek te voeren daar waar bodemdaling haakt aan het maatschappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld bodemdaling en klimaatadaptie of in veenweide gebieden. Ik ben er voorstander van om allerlei sectoren en maatschappelijke vraagstukken met elkaar te verbinden.”

Tekst gaat verder onder foto.

Wat hoop je voor komend schooljaar?

“Dat we studenten actief inzetten in de praktijk. Dat is een mooie toevoeging op het onderwijs. De theorie die ze tijdens de module behandelen kunnen ze in de praktijk ervaren en toepassen. Dat is een goede voorbereiding op arbeidsmarkt. De betrokken bedrijven hebben daar ook voordeel van, naast het feit dat ze in contact komen met de toekomstige professionals, zijn studenten hele frisse denkers. Ze zijn nog niet belast met wat niet kan en denken out of the box.”

Waarom is Arti Legi van meerwaarde voor het KBF?

“We hebben bewust gekozen voor een fysiek gebouw. Netwerken doe je niet alleen via een beeldscherm. Je moet elkaar vooral ontmoeten. Arti Legi is bedoeld als ontmoetingsplek. In 2023 moet het gaan bruisen. Op vrijdag 21 april is de opening van de tentoonstelling tijdens een internationaal wetenschappelijk congres. Dit congres is één keer in de vijf jaar, waarvan één keer in de twintig jaar in Europa. Vrij uitzonderlijk dat het nu in Nederland is. Het speelt zich vier dagen in Delft af en op vrijdag in Gouda. Juist om de koppeling te maken tussen wetenschap en praktijk. Ik hoop dat er vanuit Nederland veel aanloop is. Aan de ene kant kunnen wij leren van die internationale wetenschap, maar wij kunnen op dat internationale podium laten zien wat onze Nederlandse praktijk is. Daar kunnen die wetenschappers weer veel van leren.”