Achter de schermen bij… Mobile Care


21 november 2022
Patrick Landsman

Wat doet Mobile Care?

“Wij faciliteren digitale zorg voor thuiszorgorganisaties. Wij ondersteunen zodat ze op een slimmere en efficiënte manier de zorg kunnen organiseren. Wij zoeken de best bewezen technologieën bij elkaar. Zo kan een zorgorganisatie zich focussen op dat waar ze goed in zijn: de zorg. Stel de client centraal en bouw rond die client een ecosysteem op van een aantal elementen, zoals zorgtechnologie en menselijk contact maar dan digitaal. Ieder mens wil gehoord worden. Neem bijvoorbeeld een medicijndispenser. De zorgmedewerker hoeft dan niet meer drie keer per dag langs bij de client. Het menselijk aspect vullen wij aan door onze digi coaches. Dit zijn mensen die via belcontact een sociaal praatje maken, een luisterend oor bieden, maar ook een signalerende functie hebben en de zorgvraag begeleiden. Ook bieden ze ondersteuning bij digitale hulpmiddelen zoals het gebruik van een ipad of hulp bij beeldbellen. Wij houden rekening met het hele plaatje. Wat is de zorgvraag, wat is de woonsituatie? Zo kom je tot de juiste inzet van toepassingen.”

Wat is jullie rol bij Living Lab Zorg & Technologie Campus Gouda?

“We laten studenten kennis maken met digitale zorg. Het gaat niet over producten maar echt over de thema’s: Thuis meten, Thuis monitoren, Veilig wonen, Preventie. Wat kan je preventief met zorgtechnologie? Hoe kunnen we zorgen dat iemand niet een zwaardere zorgvraag krijgt. Dat kan zijn door iemand veel aandacht te geven, dus vooral op het stuk welzijn te zitten: positieve gezondheid. Of sturen op leefpatronen. Bij iemand die aan het dementeren is, kun je gebruik maken van sensoren. Opent iemand nog wel een koelkast? Drinkt iemand nog wel water? Wat kan je vanuit zorg doen en welke technologie zoek je erbij?”

“Het vraagt om een andere manier van denken, wanneer kan ik op een bepaalde manier technologie inzetten? Dat begint bij de eerste intake. Bij het bespreken van de zorgvraag moet je als zorgmedewerker denken, hé hoe kan ik dat anders organiseren? Dat willen we de studenten van Campus Gouda leren. Vervolgens dragen zij die kennis over aan de bestaande zorgteams in deze regio. In Zoetermeer doen we dit bij het Experimenteerhuis. Die overdracht werkt goed. Het werkt twee kanten op. Studenten en zorgmedewerkers vergroten hun kennis. En het verlaagt de weerstand tegen zorgtechnologie. Binnen het Explore Lab participeren wij in een project dat een mobiel lab gaat ontwikkelen. Wij verzorgen de zorgtechnologie.”

Kan je wat meer vertellen over dit project?

“Samen met de zorgorganisatie Vierstroom, hebben we vorig jaar een pilot uitgevoerd waarbij we de digitale vormen van zorg, Virtuele thuiszorg, hebben ingezet in het zorgproces. Dit project noemden we Digital First. Het idee hierbij is dat je met elkaar groeit naar een model, dat je bij iedere intake van een zorgvraag gelijk kijkt of bijvoorbeeld medicijnen digitaal uitgedeeld kunnen worden. Van een afstand houden onze verpleegkundigen toezicht of de medicijnen wel worden ingenomen. Dan neem je niemand iets af, want het is digital first. Je begint meteen met het inzetten van een zorgtechnologie. Dat kan ook bij het meten van persoonlijke gezondheidswaardes, bloeddruk, gewicht, suiker. Een client krijgt apparatuur via ons in bruikleen en kan dan zelfstandig die waardes in huis doen. Bijkomend voordeel is dat er geen witte jassen syndroom is waarmee vaak spontaan de bloedruk al omhooggaat. De waardes komen automatisch terecht bij de zorgaanbieders, dus de huisarts en de thuiszorg. Het scheelt veel capaciteit in de keten die anders veel tijd kwijt zijn om dat te verwerken. Daarnaast behoudt de client een stukje zelfstandigheid.

MobileCare faciliteert inmiddels dagelijks 4.000 cliënten met VirtueleThuiszorg in opdracht van 23 zorgorganisaties. Bij Lelie Zorggroep zien we dat er 20% meer cliënten worden bediend door deze vorm van blended care en dat van hun extramurale cliënten al 5% alleen nog maar digitaal zorg ontvangen. Maar ondanks deze mooie resultaten en het in het IZA vastgelegde doel DIGITAAL TENZIJ merken we dat het noodzaak is om te komen tot een goede validatie van DIGITAL FIRST aanpak met bijbehorende Business Case. Daarom is dit project zo van belang, niet alleen voor Vierstroom maar voor gehele extramurale wijkzorg in Nederland.”

Wat gaat Mobile Care precies doen?

“Wij geven functioneel een training, dezelfde die wij ook geven aan wijkverpleegkundigen. Met behulp van de fysieke toepassingen zien studenten wat er mogelijk is en hoe dat eruit komt te zien in een patiënten dossier. Het is eigenlijk een soort gastcollege. Wat kan je met digitale zorg en wat houdt dat in. We leveren daarbij de inrichting voor het mobiele lab zodat de spullen aanwezig zijn en men kan ervaren door het uit te proberen. Maar vooral zijn we op dit moment gericht op het opzetten van een duurzame businesscase.”

Wat is voor Mobile Care de toegevoegde waarde van Campus Gouda?

“Het begint bij de basis. Innovatie is te lang, ook door onderwijs gezien, als iets technologisch. Het gaat niet om die robot, maar het gaat om het proces. Innoveren begint bij processen. En processen beginnen bij onderwijs. Als je iemand leert om zorg te verlenen moet je diegene ook leren na te denken hoe een proces anders kan. Daarmee moet je beginnen bij de basis, het onderwijs. Zorgmedewerkers moeten leren op een andere manier met hun vak omgaan. Dat begint bij het onderwijs. Dat kunnen we in deze regio nu borgen dankzij Campus Gouda. Het geeft verbinding tussen zorgorganisaties en biedt kennis.”