Achter de schermen bij het lectoraat Implementatie van Hogeschool Rotterdam


25 april 2024
Achter de schermen_Hogeschool Rotterdam (002)

Campus Gouda werkt bij het thema Zorg & Technologie nauw samen met het lectoraat van de Hogeschool Rotterdam. Regisseur Zorgtechnologie José Ermers en lector Implementatie Zorgtechnologie Helma Kaptein geven ons een kijkje achter de schermen.

Helma, je bent lector Implementatie Zorgtechnologie, wat houdt dit in?

José: “Als lector heb je de verantwoordelijkheid om in de driehoek onderwijs, onderzoek en de praktijk impact te maken. Vanuit mijn lectoraat haal ik praktijkvragen op bij zorgorganisaties en zorgtechnologie aanbieders. Vervolgens kijk ik samen met deze partijen hoe we ze kunnen helpen. Dit kan door studentenprojecten te ontwikkelen of bijvoorbeeld samen een onderzoeksprogramma op te zetten .”

José, hoe zien jouw werkzaamheden als Regisseur Zorgtechnologie eruit?

“Binnen de Hogeschool Rotterdam leiden we studenten op voor de toekomst. Om dat goed te kunnen doen, werken we in het onderwijs op verschillende plekken met projecten, waar vragen uit het werkveld centraal staan. Maatschappelijke vraagstukken van opdrachtgevers en waarbij er, als het kan, wordt samengewerkt met andere opleidingen of domeinen. Bij Zorgtechnologie is dat essentieel om de transitie in de zorg vorm te geven. We hebben (jong) professionals nodig uit de zorg, maar ook uit het technisch domein, informatietechnologie, sociaal domein, economische domein en (zorg)logistiek. Mijn rol zit op de verbinding. Als deze tot stand is gekomen, pakt een collega dit inhoudelijk op en volg ik op afstand.”

Hoe is Campus Gouda op jullie pad terecht gekomen?

José: “Ik ben drie jaar geleden bij de Hogeschool komen werken en Campus Gouda had toen net een oproep gedaan aan de Hogeschool om te verkennen wat Campus Gouda voor de Hogeschool zou kunnen betekenen. Omdat één van de lectoren langdurig uitviel, heb ik haar vervangen en ben gebleven.”

Helma: “Ik ben na verloop van tijd ook aangehaakt om te kijken of we vanuit het netwerk van Campus Gouda samen de uitdagingen bij de waardebepaling, implementatie en opschaling van zorgtechnologie kunnen aanpakken. Door hier samen aan te werken kunnen we hopelijk een versnelling teweeg brengen die hoognodig is om de tekorten in de zorg het hoofd te bieden.”

José Ermers, Regisseur Zorgtechnologie aan de Hogeschool Rotterdam

Hoe ziet die samenwerking eruit?

Helma: “De samenwerking met Campus Gouda zit op verschillende lagen en gaat inmiddels met verschillende collega’s over en weer:

  • Innovatie tafel
  • Projecten en (studenten) opdrachten bij verschillende partners
  • Onderzoeksuitvoering met behulp van additionale subsidiemiddelen (in aanvraag)
  • Samenwerking met mboRijnland en Hogeschool Rotterdam
  • Samenwerking lectoraat – practoraat

Hoe ervaren de studenten het onderwijs bij Campus Gouda?

José: “Ik sta vooral in contact met de docenten. Onderwijs met echte praktijkvraagstukken en dan ook nog op de plek waar deze zich voordoen, is voor een student heel inspirerend en vormend. Leren in een veilige omgeving, waar de student uitgedaagd wordt om met nieuwe mogelijkheden en oplossingen te komen? Daar gaan ze van aan. Als het ook nog klikt in de groep, met andere disciplines die ze niet altijd goed kennen, dan gebeuren er mooie dingen.”

Helma: “Daarnaast ervaren de praktijkpartners de frisse blik van de student als positief. Hiermee brengen we nieuwe kennis en manieren van werken in.”

Hoe belangrijk is het dat bedrijven, zorgorganisaties en (kennis) instellingen in regio Midden-Holland elkaar opzoeken?

José: “Dit is heel belangrijk voor de zorg. We hebben nu al problemen in de zorg die we niet alleen kunnen oplossen. Dat kan alleen maar in de samenwerking. Zoals Campus Gouda dit doet met een enorme boost vanuit de gemeente is zeer helpend. De uitdaging is dat al deze bedrijven en instellingen, ook onderwijs, een andere identiteit en ritme hebben. Elkaar leren kennen en aanhaken op elkaars behoeftes om dit samen te doen, lukt steeds beter. We zijn klein begonnen en de vlek breidt zich aardig uit.”

Helma Kaptein, lector Implementatie Zorgtechnologie aan de Hogeschool Rotterdam

Hoe kunnen onderzoek en onderwijs elkaar versterken?

José: “Onze thuisbasis is het Kenniscentrum Zorginnovatie, de plek waar lectoraten en (docent)onderzoekers samen komen. De vragen uit het werkveld koppelen we aan de verschillende onderwijsvormen en dan het liefst in samenhang met een lectoraat, dat geeft iedereen veel energie. Onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven werken het liefst in duurzame samenwerkingen. Vanuit de lectoraten is het prettig om onderzoek te doen naar vragen die niet zomaar in 20 weken opgelost kunnen worden en waarbij studenten van verschillende opleidingen, ook (docent)onderzoekers betrokken worden. Zo stroomt de kennis ook weer beter terug in het onderwijs. Neem bijvoorbeeld valpreventie: er wordt onderzoek gedaan en studenten komen met aanbevelingen. Het zou geweldig zijn als na de zomer een volgende groep studenten daar op door kan werken. Zo wordt kennis verzameld, uitgebreid en weer teruggegeven aan onderwijs en opdrachtgevers.

Een ander voorbeeld is de nuttige samenwerking tussen Campus Gouda en Medical Delta, een groot samenwerkings- en kennisnetwerk van (academisch) ziekenhuizen, onderwijsinstellingen in Zuid Holland op het gebied van Medische Technologie. Hier werk je langere tijd samen met anderen en zo leer je beter hoe je elkaar kunt aanvullen.”

De zorg staat onder flinke druk, denk alleen al aan het personeelstekort. Hoe kan het onderwijs daar een rol in spelen?

José: “Het onderwijs is ons inziens hierin een hoofdrolspeler. Wij hebben een belangrijke taak om studenten voor de toekomst op te leiden en voor te bereiden op het werkveld. Studiesucces is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast helpt het studenten en voorkomt het uitval door in een vroeg stadium in het onderwijs te laten zien waar je voor wordt opgeleid. Zo brengen we studenten tijdig met transprofessionaliteit (samenwerken over verschillende opleidingsdisciplines heen) in aanraking, waardoor zij leren hoe  zij hun expertise kunnen verbinden met andere expertises en inzetten voor grotere, complexere vraagstukken. De samenwerking tussen en de doorstroom van mbo naar hbo is hier een mooi voorbeeld van. Door samenwerking en voorbereidingen bij bijvoorbeeld wiskunde, blijken studenten Electrotechniek minder uit te vallen en zien zij hun waarde binnen projecten voor bijvoorbeeld voor de zorg. Andersom zien studenten Verpleegkunde hoe zij binnen projecten leiderschap kunnen tonen om van ideeën tot prototypes te komen, om uiteindelijk bij te dragen aan andere vormen van werken.”