Achter de schermen bij Geofoxx


2 november 2022
Foto Geofoxx Jeroen Oosterwegel

Regio Midden-Holland kent een breed scala aan bedrijven, zoals mkb, start-ups en multinationals. Ze zitten als het ware verscholen in het Groene Hart. In deze rubriek zetten we steeds een ander bedrijf centraal. Deze keer biedt Jeroen Oosterwegel, senior adviseur, ons een kijkje achter de schermen bij Geofoxx.

Wat is de core business van Geofoxx?

“Geofoxx is een succesvolle dienstverlener voor milieuvraagstukken met kantoren in Gouda, Oldenzaal en Tilburg. Een slagvaardige en enthousiaste organisatie waarin samenwerken centraal staat. Regionaal verankerd én landelijk actief. Letterlijk en figuurlijk altijd bereikbaar. Geofoxx is actief in de expertisegebieden Bodem, Water & Klimaat, GIS & Data, Gezondheid en Ecologie & Biodiversiteit. Deze expertisegebieden staan niet op zichzelf. Integendeel, ze versterken elkaar en geven onze onderzoeken, diensten en adviezen daarmee extra kracht en glans.

Wat doet Geofoxx al op het gebied van onderwijs?

“Wij zijn trekker van innoverende projecten, vaak in samenwerking met klanten en onderwijsinstellingen. Zo wordt momenteel op Goudasfalt de daar aanwezige bodemverontreiniging aangepakt met behulp van planten die daarnaast een bijzonder plezierige klimaat adaptieve rol spelen in de strijd tegen hittestress.”

Naast opleidingen voor zorg en ict, gaat Campus Gouda zich ook richten op bodemdaling in samenwerking met bedrijven. Wat vinden jullie hiervan?

“Bodemdaling is in onze ogen één van de belangrijkste milieuthema’s in Nederland. Wij vinden het daarom ook ontzettend goed dat Campus Gouda hier een speerpunt van maakt. De maatschappelijke consequenties van bodemdaling worden steeds beter zichtbaar. Duiding en oplossingsrichtingen vragen om specifieke kennis. Die kennis delen en ontwikkelen we graag samen met Campus Gouda.

Welke interessante innovaties binnen jullie bedrijf zijn interessant en leerzaam voor studenten, uiteraard gericht op bodemdaling?

“Oei, dat zijn er nog al wat, ik noem er een paar. Onze vakgroep Hergebruik experimenteert met circulair gebruik van extreem lichte afvalstoffen als nieuw funderingsmateriaal voor infrastructuur. Wij beoordelen of er (langjarige) milieurisico’s kleven aan het gebruik van deze materialen die minder snel wegzakken in de ondergrond.

Onze geohydrologische specialisten beheren namens gemeenten, grondwatermeetnetten. Dit doen we met modern technische meetmethodes die we vervolgens koppelen aan grondwatermodellen. De afgelopen jaren hebben we lokaal de snelheid van bodemdaling gemeten. We zoeken naar mogelijkheden deze te combineren. Dat zou mooi in samenwerking met studenten kunnen.

Welke rol willen en kunnen jullie als bedrijf spelen binnen Campus Gouda, gericht op bodemdaling?

“We hebben mogelijkheden om studenten stage te laten lopen op zowel mbo als hbo-niveau. Daarnaast kunnen we in nauwe samenwerking met de samenwerkende onderwijsinstituten desgewenst ook onderwijsmodules ontwikkelen.”

Waarom is het voor Geofoxx, maar ook voor andere bedrijven in regio Midden-Holland belangrijk dat Campus Gouda, en dus ook hbo-opleidingen, er komt?

“Onze maatschappij is complex en continu in beweging. Kennis en kennisontwikkeling is nu al één van de belangrijkste motoren van de economie en de kennisbehoefte zal alleen maar toenemen. Dit geldt in algemene zin voor het bedrijfsleven. Voor Geofoxx is het zelfs essentieel, kennis en kennisontwikkeling vormen de basis van het bedrijf.”