Achter de schermen bij Doove Care Groep


6 juli 2022
marcel-doove-1600x-q85
marcel-doove-1600x-q85

Doove Care Groep verkoopt, verhuurt en beheert zorghulpmiddelen voor zorginstellingen. Commercieel directeur Marcel van de Burg: “Als familiebedrijf hebben we een lange termijn visie op de uitdagingen van de zorg en de rol die wij hierin kunnen vervullen.” Campus Gouda ziet hij als een mooie toevoeging om aandacht te geven aan onderwijs: gemotiveerde, goed opgeleide en betrokken jonge mensen die voor onze sector kiezen zijn van groot belang voor de toekomst. Een kijkje achter de schermen bij Doove Care Groep in Waddinxveen.

Wat is de ambitie van Doove Care Groep?

“Wij zijn leverancier in hulpmiddelen, maar onze hoogste ambitie is om de zorg beter te maken. Dat doen we onder meer door te kijken hoe die hulpmiddelen slimmer en efficiënter ingezet kunnen worden. Gericht op de grote uitdagingen die er in de zorg zijn, zoals de dubbele vergrijzinging, want zowel de client als de zorgverlener worden ouder, hoog ziekteverzuim, fysieke belasting en het toenemende personeelstekort. Maar we willen ook de kwaliteit van leven van de gebruiker verbeteren door goed te kijken hoe de inzet van hulpmiddelen tot meer zelfstandigheid kan leiden. Wij leveren van de traditionele hulpmiddelen zoals tilliften, rolstoelen en bedden maar ook innovatieve, technologische hulpmiddelen, in de vorm van apps en sensoren. Dat laatste is best nieuw voor de zorg, die nog vrij traditioneel georganiseerd is. In deze sector is de houding vaak afwachtend als het aan komt op het omarmen van verandering. Maar verandering is veelal noodzakelijk om de voordelen van de nieuwe technieken echt te kunnen benutten. Het is onze ambitie om een belangrijke rol te spelen in het daadwerkelijk succesvol implementeren van deze veranderingen.

Onze technologie gaat niet alleen over nieuwe producten, maar is er ook op gericht om het gebruik van de bestaande hulpmiddelen makkelijker, sneller en veiliger te maken. Doove voorziet alle hulpmiddelen van een QR code op, die kan je scannen met de Scan & Go app. Hier vanuit kan je een opdracht verstrekken om een hulpmiddel op te halen, te laten repareren of om te ruilen. Zo helpen we die traditionele zorgprocessen veel efficiënter te organiseren en weet je als organisatie altijd wat je hebt, waar het is en in welke staat het zich bevindt.”

Kun je een voorbeeld noemen van een app en sensor technologie die in de zorg gebruikt kan worden?

“Sensor technologie is in ons geval altijd gekoppeld aan een app. Het is de sensor die informatie oppikt en vervolgens communiceert met die app. Wij vertegenwoordigen een aantal start-ups in Nederland die veelbelovende oplossingen hebben op de eerder genoemde uitdagingen in de zorg. Wij willen die innovaties ook graag inzetten in het Experience Lab van Campus Gouda in de Rietkraag van Zorgpartners Midden-Holland.
In de zorg gaat veel tijd verloren aan het zoeken naar specifieke producten zoals een bladderscan. Dit is een apparaat die controleert of de blaas goed leeg is na katheterisatie. Een verpleegkundige heeft gemiddeld één bladderscan. Dus de hamvraag is iedere keer: waar is de bladderscan? Daar zijn zorgprofessionals elkaar dagelijks over aan het bellen. Wij kunnen er een soort Find my Bladderscan van maken. Zo zie je op je scherm waar deze zich bevindt. Dat levert tijdwinst op. Veel specialistisch hoogopgeleide mensen in de zorg zijn veel tijd kwijt met administratie of met zoeken. Het antwoord ligt bij technologie.”

Wat doet Doove Care op het gebied van onderwijs?

“We hebben onze eigen Doove Academy. Hier ontwikkelen we e-learning modules voor onze klanten en voor onszelf. Leven Lang Ontwikkelen is belangrijk voor de mensen binnen onze eigen organisatie maar we organiseren ook trainingen voor de markt, bijvoorbeeld voor de ergotherapeut, de fysiotherapeut en verpleegkundigen, bijvoorbeeld til- en transfer. We hebben vanuit HR veel contacten met onderwijsorganisaties, waaronder de Haagse Hogeschool.”

Wat zijn de plannen met Campus Gouda?

“Ik ben onder andere in gesprek met projectleider Brenda van Zeeland over een deelname aan het Experience Lab, waarbinnen mbo studenten pilots van zorgtechnologie bij klanten gaan begeleiden. Om zorgtechnologie geïmplementeerd te krijgen, heb je mankracht nodig, voor de begeleiding, om uitleg te geven. Die heb je niet meteen paraat. Studenten mbo kunnen die rol prima pakken. Win-win voor alle partijen.”

Wat biedt Campus Gouda jullie als bedrijf?

“Wij zijn van nature sterk gericht op de werkvloer, onze relaties zijn veelal ergotherapeuten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Wil je succesvol verandering implementeren dan moet je ook in contact komen met het management, het bestuur. Die mogelijkheid biedt Campus Gouda ons. Via het platform van Campus Gouda kunnen we met elkaar onze visie en kennis delen over hoe om te gaan met de uitdagingen rondom de zorg. Onze locatie ligt in Waddinxveen, midden in het zorggebied Midden-Holland. Een inspirerende plek om met verschillende partijen rondom zorg bij elkaar te komen. We kunnen veel laten zien op het gebied van slimme inzet van hulpmiddelen en hoe dat kan bijdragen aan de oplossingen en hebben altijd producten bij de hand om het concreet te maken, ook al die innovaties. Ik zie Campus Gouda als een platform dat helpt verbinden en partijen bij elkaar kan brengen en hoop via deze weg met nog meer bevlogen zorgprofessionals in contact te komen om gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.”