Achter de schermen bij Centric


2 november 2022
Leen Blom (1)

Deze keer biedt Leen Blom, manager R&D, ons een kijkje achter de schermen bij Centric. Dit Goudse bedrijf telt zo’n 1500 werknemers. “Centric levert oplossingen voor lokale en provinciale overheden, denk aan applicaties voor persoonsinformatie, voor het sociale domein en belastingen. Daarnaast ondersteunen we gemeenten in alle IT gerelateerde zaken, zoals datacenters en werkplekken.”

De eerste stappen van een living lab zorg en zorgtechnologie worden al gezet. Wat vinden jullie ervan dat hbo studenten samen met bedrijven en overheid aan projecten gaan werken?

“Eigenlijk zijn we al jaren betrokken bij hogescholen door het organiseren van projectondersteuning, de zogenaamde ICT Labs voor de opleiding Technische Informatica en BIM Labs voor de opleiding Business Information and Management, beide bij de Hogeschool Rotterdam. Collega prof. dr. Ben van Lier is daar lector op het gebied van (Industrial) Internet of Things, Interoperabiliteit van Informatie en blockchain-technology.

De labs zijn gericht op het thema vergrijzing. De BIM-studenten doen in 20 weken een project waarbij ze oplossingen zoeken voor ouderen die langer willen thuis wonen met ondersteuning van techniek. Studenten van de opleiding TI werken vaak in een stage aan onderzoek naar nieuwe technologie. Nog meer projecten met studenten via Campus Gouda werken wij dus graag aan mee.”

Welke innovaties binnen jullie bedrijf zijn interessant en leerzaam voor studenten, uiteraard gericht op zorg(technologie)?

“Wat we zien is dat technologie in genoemde omgevingen nog niet altijd gemeengoed is. Op basis van een voor studenten bekende techniek bedenken we een toepassing in een voor hen nieuwe omgeving. We geven altijd een inleidend college waarin we trends en innovaties laten zien in juist andere werkvelden. Het combineren van wat al wel bekend is maar nog nooit samengebracht, is ook innovatie.”

Welke rol willen en kunnen jullie als bedrijf spelen binnen Campus Gouda, gericht op zorg(technologie)? Denk aan leveren van materiaal, hybride onderwijs of anders.

“Hier zullen we nog een beetje moeten experimenteren. We hebben kennis en middelen om te ondersteunen, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen, het beschikbaar stellen van software of ondersteunen bij projecten.”

Waarom is het voor Centric, maar ook voor andere bedrijven in regio Midden-Holland belangrijk dat Campus Gouda, en dus ook hbo opleidingen, er komt?

“We werken Europees, dus eigenlijk is het onderschikt waar onze collega’s wonen. Maar het feit dat ons hoofdkantoor in Gouda is, maakt het gemakkelijk om aan deze maatschappelijke vraag invulling te geven. Dus voor ons is het een beetje omgekeerd: het is belangrijk dat wij in Gouda zitten.”