Aan het woord….wethouder Michel Klijmij-Van der Laan


4 november 2022
Michel KlijmijvdLaan (1)_02

“We treden letterlijk in de voetsporen van Erasmus. Hij kreeg hier les op de toen gevestigde Latijnse School aan de Markt. En nu, een paar honderd jaar later komen, in de Arti Legi het Kenniscentrum Bodemdaling en Campus Gouda te zitten. Aan het woord is de trotse Goudse wethouder Michel Klijmij-Van der Laan.

Kunnen we de gemeente Gouda al feliciteren met de aankoop van Arti Legi?

“Nog even geduld. We hebben het pand onder voorbehoud gekocht. De raad komt in de nieuwe samenstelling in juni weer bij elkaar en keurt dan hopelijk het budget voor de aankoop goed. Er ligt een solide basis. Ik heb er alle vertrouwen in. Het is gewoon briljant.”

Wat maakt deze plek zo bijzonder?

“Het is een 19e-eeuws gebouw. De plek zelf heeft een nog historischer karakter, want er heeft ooit de Latijnse school gestaan waar Erasmus, de schrijver en filosoof les heeft gehad. Een bijzondere plek om juist hier kennis te gaan delen, gericht op bodemdaling en fundering.”

Hoe gaat dat Kenniscentrum eruit zien?

“Eén van de doelen van het Kenniscentrum is meer bewustwording creëren over het onderwerp bodemdaling. In die zin is de locatie ook uniek, het pand is heel zichtbaar aan de markt en dus laagdrempelig om even binnen te stappen. Er komt een expositie over bodemdaling, maar ook een loket over funderingen. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) gaat op in het Kenniscentrum. Het wordt Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Er kunnen seminars en workshops worden gegeven voor overheden, maar ook voor bedrijven die met bodemdaling te maken hebben, zoals de weg- en waterbouw en ProRail, maar ook voor bewonersorganisaties.”

En Campus Gouda krijgt er ook een plek?

“Jazeker. Naast kennis delen, gaan we hier ook mensen opleiden. Alles komt op deze plek samen als het gaat om bodemdaling. De Campus zorgt ervoor dat hier op hbo, maar ook mbo en universitair, de handjes en de kennis komen om een oplossing te vinden voor het bodemdaling probleem. Er zijn een paar zalen, waar les kan worden geven. Naast de theorie over bodemdaling, is het voor studenten ook een uitvalsbasis naar de praktijk. Je loopt de Markt op en je staat in het gebied van het kaderplan Bodemdaling binnenstad. Hoe ga je in een historische binnenstad om met bodemdaling? Hoe ga je op lange termijn met zo’n binnenstad om? Tien minuten verder sta je in een jaren dertig wijk rondom het centrum waar je de houten palen problematiek hebt, waar bodemdaling en fundering bij elkaar komen. Welke technieken gebruik je daar? Denk aan verzakkende wegen en tuinen, hoe ga je dat op een lange termijn oplossen? Welke technieken gebruik je en hoe ga je daar op een beleidsmatige manier mee om? Loop je nog wat verder dan sta je in de Krimpenerwaard, in het landelijk gebied. Hoe ziet de toekomst van die boeren eruit en zorg je dat er een duurzame toekomst is voor dat landelijke gebied. Studenten gaan echt werken in levende plekken, de living labs. In een rondje van tien minuten vind je hier alles rondom funderings- en bodemdalingsproblematiek.”

Wat brengt het Kenniscentrum Bodemdaling regio Midden-Holland?

“Let wel, het is het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling. Op deze locatie, is het voor de rest van Nederland goed bereikbaar. Bodemdaling is echt een probleem in Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Holland, Friesland, eigenlijk heel Noord-West Nederland. Mensen komen naar Gouda, naar regio Midden-Holland om kennis uit te wisselen. Iedereen die iets doet op bodemdaling gebied komt hier naar toe. Wij zitten hier dus eerste rang wat betreft deze kennis. Voor mensen uit de regio is het heel makkelijk om naar het kenniscentrum te gaan en andersom is het voor het kenniscentrum erg makkelijk om in de regio de kennis op te zoeken en te delen. Er zijn veel partijen in heel Nederland bezig met bodemdaling. Wil je mensen bewust hebben over dit onderwerp dan is een website niet voldoende. Je moet een plek hebben waar je heen kan gaan, waar de kennis zit, waar je de urgentie kan aangeven. We zetten een nieuwe stap in het verhaal bodemdaling met deze locatie. De oplossing was tot nu toe vooral gericht op, we pompen het water iedere keer een beetje lager en dan gaan we weer door. Maar dat houdt een keer op. Die kennis moeten we met elkaar vergroten en delen.”

Als alles doorgaat dan opent het Kenniscentrum Bodemdaling in september dit jaar zijn deuren. Wat hoopt u dat het gaat brengen?

“Ik hoop dat de link tussen Campus Gouda en het Kenniscentrum intensief wordt. Dat we van elkaar profiteren. De Campus zit aan de voorkant. Daar worden studenten opgeleid. Zij gaan op dit gebied werken aan oplossingen en zorgen dat die kennis weer in het kenniscentrum komt. Het laat zien dat je met allerlei partijen kan samenwerken. Als overheid zijn we een soort spin in het web hierin. Wij zorgen dat al die partijen bij elkaar komen en houden het maatschappelijk belang in de gaten. Ik ben dus erg blij dat bodemdaling één van de speerpunten is van Campus Gouda. Er is nog te weinig bekend over dit onderwerp. Hiermee zet je het probleem op de kaart. En dat werd tijd, want bodemdaling is een sluipmoordenaar. We hebben bewustwording nodig. En dat begint bij deze locatie. Mensen kunnen hier naar binnen lopen. Het is laagdrempelig en geen gesloten bolwerk. En als de Campus er komt te zitten dan zorgt dat natuurlijk helemaal voor levendigheid.”