Aan het woord…. wethouder Martijn Kortleven


2 november 2022
Afbeelding_Martijn_Kortleven_kleur

In de rubriek Aan het woord, maakt u kennis met één van de betrokkenen bij Campus Gouda. Dit keer is de beurt aan Martijn Kortleven, sinds kort wethouder economie in Waddinxveen. Hij is een groot voorstander van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. En dus ook van Campus Gouda. Maar, daarbij is samenwerken tussen de gemeenten in regio Midden-Holland essentieel.

Waddinxveen is bezig met het ontwikkelen van een lokale, economische agenda. Wat houdt dit precies in?

“Voor regio Midden-Holland heeft bureau Blaauwberg een economische visie ontworpen. De herijking van de regionale Economische Visie is nodig om het economisch vestigingsklimaat van de regio vitaal en aantrekkelijk te houden voor ondernemers. Daarnaast om de regio Midden-Holland sterker te positioneren in de Randstad en Den Haag. De partners van het triple helix overleg, dus onderwijs, overheid en de ondernemers werken aan een uitvoeringsagenda om uitvoering te geven aan de Regionale Economische Visie. Een van de projecten in deze agenda is Campus Gouda. De lokale Economische Agenda sluit aan op de Regionale Economische Visie met de focus op een aantal speerpunten waar de Waddinxveense economie zich door kenmerkt. Deze wordt ook opgesteld in samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente en moet ervoor zorgen dat de lokale economie de komende jaren versterkt wordt.”

Er gebeurt al best veel op het gebied van onderwijs in Waddinxveen, wat is voor jullie de toegevoegde waarde van Campus Gouda?

“Er is al een samenwerking met het Coenecoop College, een school voor voortgezet onderwijs. Zij werken samen met SPD, het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw in de Bouwacademie. Hier wordt gezorgd dat mbo-ers van bijvoorbeeld het Hoornbeeckcollege en mboRijnland, die zich hebben ingeschreven op metselen of timmeren bij een bedrijf stage kunnen lopen. Het zou mooi zijn als ze er kunnen blijven werken. De vraag naar bouwpersoneel is momenteel erg groot.

Meer hbo studenten in de regio zou hierop een goede aanvulling zijn. Waddinxveen heeft veel bedrijven op het gebied van distributie, logistiek en techniek. Innovatieve mkb-bedrijven waar veel vraagstukken liggen die zeer interessant zijn voor hbo studenten. Zij kunnen dan bij een bedrijf aan de slag met bijvoorbeeld een onderzoek. Hbo opleidingen op het gebied van distributie, logistiek, economie en techniek zijn voor onze bedrijven in Waddinxveen een goede aanvulling.”

Er wordt weleens gezegd dat het voor studenten uit de grote steden, als Utrecht en Rotterdam een te hoge drempel is om naar regio Midden-Holland te komen, omdat het met openbaar vervoer niet goed bereikbaar is?

De wethouder valt even stil. Dan resoluut: “Wij hebben drie treinstations in Waddinxveen. Ik ken geen gemeente in Nederland, met dertigduizend inwoners, dat zoveel openbaar vervoer verbindingen heeft. Wij zijn heel goed bereikbaar.

Als nieuwe wethouder valt het mij op hoeveel mooie dingen hier gebeuren. Er zijn zoveel hoogstaande, innovatieve bedrijven. Als regio Midden-Holland mogen we dat best meer uitdragen. Ook zo’n verhaal over openbaar vervoer bijvoorbeeld. Als gemeente kun je dat niet in je eentje. Die samenwerking binnen regio Midden-Holland tussen onderwijs, bedrijven en gemeente is heel belangrijk. We kunnen het niet zonder elkaar. Maar we moeten oppassen dat we niet blijven hangen in praten.

Een speerpunt van de regionale economische visie is om Midden-Holland centrum voor modern technisch vakmanschap in de randstad te worden. Daarin kan de Bouwacademie een sleutelrol spelen. We moeten regio Midden-Holland als eenheid op de kaart zetten. En het zou helemaal mooi zijn, als die toekomstige hbo-ers hier vervolgens in de regio blijven wonen en werken.”