Aan het woord…. wethouder Jan Willem Schuurman


2 november 2022
JWSchuurman05399

Van droom naar realisatie

“Als regio Midden-Holland hadden we al langer de wens om meer hbo-opleidingen hiernaar toe te krijgen. In het begin waren we vooral zoekend en vragend: we willen wel iets, maar hoe dan? Als ik zie waar we nu staan, dan vind ik dat we de afgelopen periode enorme stappen hebben gezet: van een droom naar de realisatie van Campus Gouda.” Jan Willem Schuurman, wethouder bij de gemeente Zuidplas en ambassadeur van Campus Gouda, blikt positief terug op het eerste jaar.

Wat is voor de gemeente Zuidplas de toegevoegde waarde van een campus?

“Het is voor een gemeente van grote waarde als inwoners in hun eigen regio onderwijs kunnen volgen. Wij liggen natuurlijk ook dicht tegen Rotterdam aan waar genoeg te kiezen is. Er zijn volop kansen om een aanvullend onderwijsaanbod naar de regio Midden-Holland te halen. Als jongeren hier in de buurt naar school gaan, is de kans groter dat ze zich hier gaan vestigen. Dit is goed voor de dynamiek en de diversiteit in onze dorpen. Daarnaast is Campus Gouda ook voor ondernemers goed. Er zijn sectoren waarin echt geschreeuwd wordt om personeel, zoals in de zorg, techniek/maakindustrie en ICT. Dat zijn de sectoren waar nu ook de focus op ligt bij Campus Gouda. Het biedt bedrijven kansen om aan gekwalificeerd personeel te komen. “

U zegt dat er stappen zijn gezet afgelopen jaar. Waar bent u zelf als wethouder erg blij mee?

“Een van de opgaven waar de gemeente Zuidplas voor staat, is de enorme woningbouw. Dit gebied kenmerkt zich door bodemdaling. Dat is ook voor het bouwen van huizen een uitdaging en daarmee is de living lab bodemdaling voor ons heel belangrijk. Het is ook een mooi voorbeeld van samenwerken in regio Midden-Holland. Gouda heeft bij de bouw van Westergouwe al de nodige ervaring op gedaan op dit gebied. Wij staan aan de vooravond van een opgave waardoor er kansen zijn om weer nieuwe stappen te zetten. Zo dek je het voor de hele regio af, heeft iedereen baat bij dit living lab en kunnen we van elkaar leren.”

Krijgen ondernemers ook een rol?

“Jazeker. Het biedt veel kansen om samen met de lokale ondernemers aan de slag te gaan. Zo ben je bezig met de techniek van vandaag, maar leren we ook de techniek van morgen toepassen. Eén van die lokale bedrijven uit Zuidplas is aannemings- en funderingsbedrijf Kandt. Als ambassadeur hoop ik dat netwerk nog meer uit te breiden en zo met lokale ondernemers verbindingen te leggen. Campus Gouda moet het stempel Midden-Holland dragen.”

Wat hoopt u voor de toekomst?

“Het is mooi dat er ook een start wordt gemaakt met living lab zorgtechnologie. Hier in Zuidplas hebben we ook innovatieve zorgondernemers. Techniek/maakindustrie is echter ook een aandachtspunt, het oude vakmanschap. Er is een ontzettend tekort om goed personeel te vinden. Dat is voor ons ook zeker een thema binnen Campus Gouda.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de werkenden ook de kans krijgen om bij te scholen, of misschien zelfs om te scholen. Een Leven Lang Ontwikkelen biedt volwassenen veel kansen, maar ook de economie van Zuid-Holland. Mensen stappen nauwelijks over naar andere sectoren, terwijl dat ook een oplossing kan zijn in het personeelstekort. Campus Gouda kan dit een boost geven.”

Wat vindt u belangrijk bij Campus Gouda?

“Campus Gouda is gedreven vanuit ondernemers, onderwijs én overheid. Het is een feestje voor ons allemaal. Als regio komen we hiermee dichter bij elkaar door te leren van elkaar in de proeftuinen die er zijn rondom de campus.”