Aan het woord… projectleider Bodem & Technologie Suzanne de Kroon


6 juli 2022
suzanne-02-1600x-q85
suzanne-02-1600x-q85

Eind juni kwam de werkgroep Bodem & Technologie voor het eerst bij elkaar tijdens een co-creatie om te brainstormen over de eerste lijnen van een moduleplan. Het waren niet de minste namen: BAM, Sweco, Arcadis, Technolution, Geofoxx, Dura Vermeer, Gouda Onderneemt, Kenniscentrum Bodem en Fundering en Hogeschool Utrecht. “Willen we modulair onderwijs dan hebben we een stevige basis nodig. Met drie partijen kun je geen duurzaamheid garanderen.” En dus ging Suzanne de Kroon, projectleider modulair onderwijs Bodem & Technologie bij Campus Gouda voor een goed gevulde tafel.

Allereerst, wat zijn uw ervaringen als het gaat om bodemdaling?

“Mijn schoonouders wonen in Gouda, en bij hun in de wijk, maar ook op de oprit en in de tuin zie ik steeds maar weer dat het moet worden opgehoogd. Dat is tijdsintensief en duur.”

Waar richt u zich op als projectleider modulair onderwijs Bodem & Technologie?

“Bij modulair onderwijs bepalen de studenten het onderwijs programma. Wat past bij hem of haar en is dat in lijn met de persoonlijke ontwikkeling? Die studenten kunnen jongeren zijn die een opleiding volgen, maar het kunnen ook huidige professionals zijn. Wat hebben zij nodig om hun vak beter te kunnen uitvoeren? De meerwaarde van modulair onderwijs is dat je deelmodules kunt stapelen, waardoor er een traject op maat ontstaat. Ik vind het belangrijk om dit samen met het onderwijs, overheid en bedrijven vorm te geven. Deze partijen kunnen elkaar versterken. Bovendien zorgt het ervoor dat zij op lange termijn betrokken blijven, omdat het aansluit bij de behoeftes, mogelijkheden en kansen.”

Waar was de co-creatie sessie op gericht?

“We hebben vooral gekeken waar de behoeftes lagen en veel input opgehaald. Welke rollen of functies heb jij in je hoofd als het gaat om het ontwikkelen van deze modules? Welke onderwerpen moeten terugkomen? Wat moeten professionals op dit gebied kennen en kunnen? En wat kan jouw organisatie hierin betekenen? Het idee is dat niet alleen Hogeschool Utrecht het onderwijs verzorgd, maar dat ook het bedrijfsleven een bijdrage levert op het gebied van theorie en praktijk. Zo zorg je dat er een duurzame samenwerking komt.”

Hoe nu verder?

“De volgende stap is dat ik in samenwerking met de Hogeschool Utrecht op basis van deze input een moduleplan schrijf. In september komen we weer samen. Met elkaar gaan we dat voorstel evalueren en aanscherpen. Let wel, dit is certificeerbaar onderwijs, dus mensen kunnen toewerken naar het behalen van een erkend diploma.”

Waar zit de uitdaging?

“Het is een lastig onderwerp. In het onderwijs is geprobeerd om bodemdaling onder de aandacht te brengen van studenten, maar er was weinig instroom. Zonde, want het is ontzettend urgent. Wij moeten ervoor zorgen dat het onderwerp zichtbaar is en dat zou bijvoorbeeld kunnen door het te verbinden aan klimaatadaptatie. Bodemdaling is een probleem van ons allemaal. Er is nog geen goede oplossing voor de lange termijn gevonden. Hoe kan jij als student daarin van betekenis zijn? Eén van de kernelementen van ons modulair onderwijs is dat we naast theorie ook praktijk kunnen aanbieden. Zo zijn er beschikbare testlocaties in Gouda, waar studenten kunnen ervaren en meten. We zitten hier in regio Midden-Holland in een ideale omgeving.”

Wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven?

“Die samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven is sowieso interessant. Dat netwerk, daar bouwen ze hier ondertussen aan. Om bestaansrecht te creëren is het van belang dat het bedrijfsleven zich ook eigenaar voelt van de module en duurzaam betrokken wil blijven. Dus niet naar één studiejaar kijken, maar dat het over drie en vijf jaar ook nog loopt. Daarom heb ik gekozen voor een stevige basis van niet een paar bedrijven, maar met meerdere partijen aan tafel te zitten. Die flexibiliteit van modulair onderwijs is ook belangrijk. Door tal van ontwikkelingen is er een behoefte aan vernieuwend onderwijs, weg van het klassieke onderwijs. Leven Lang Ontwikkelen is ontzettend belangrijk aan het worden. Het zorgt ervoor dat je als bedrijf concurrerend, wendbaar en daarmee toekomstgericht blijft.”

Wat hoopt u voor de toekomst van het modulair onderwijs Bodem & Technologie op Campus Gouda?

“Naast Hogeschool Utrecht heb ik binnenkort ook een gesprek met Hogeschool Saxion. Voor hen is weer een ander perspectief op het gebied van bodemdaling interessant. Hogeschool Utrecht richt zich vooral op stedelijk bouwen. Daar sluiten deze bedrijven beter bij aan. Dat kunnen bij Saxion weer andere bedrijven zijn. We, bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben elkaar nodig om betere antwoorden te krijgen op het probleem bodemdaling. Bij dit modulair onderwijs zitten deze kansen. Als het goed is starten we begin 2023 met de pilot.”

Interesse? info@campusgouda.nl