Aan het woord…. Margot van der Starre


2 november 2022
mvds_WEB

In deze rubriek maakt u kennis met één van onze samenwerkende partners. Zorg is een belangrijke pijler binnen Campus Gouda. Voorzitter Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland en lid van de adviesraad van Campus Gouda, Margot van der Starre vertelt waarom dit zo belangrijk is voor haar organisatie, maar vooral ook voor het personeel.

Waarom is Campus Gouda voor Zorgpartners van toegevoegde waarde?

“Zorgpartners is de grootste werkgever als het gaat om ouderenzorg in de regio Midden-Holland. Het is lastig om aan personeel te komen. Wij zien dat jongeren een hbo zorg opleiding volgen in andere steden en vervolgens vaak niet meer terugkomen. Daarnaast hebben we te maken met een sterke vergrijzing in de regio. Het is nu al moeilijk om hoogopgeleid zorgpersoneel te vinden, in de toekomst wordt de vraag nog groter.

Daarnaast stimuleren wij de ontwikkeling van onze medewerkers. Veel van ons eigen personeel is gemotiveerd en wil door leren. Het is dan aantrekkelijk om te kunnen studeren waar je werkt, en vaak ook waar je woont. De vraag vanuit Zorgpartners is dus tweeledig: werven en behouden.
Op het gebied van mbo opleidingen gebeurt er al veel. En nu ook op hbo niveau. Met Campus Gouda is er de mogelijkheid om meer mensen te binden aan onze regio.”

Welke speerpunten zijn voor jullie belangrijk, als het gaat om zorgopleidingen?

“Bij die vergrijzing, die ik net noemde, komt veel dementie voor. Wij hebben onze locaties voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook onze thuiszorgteams zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze mensen. Tevens begeleiden wij gezinnen waarvan iemand dementie heeft. Eigenlijk dekken wij de hele keten. En in deze regio komen er steeds meer ouderen bij, die vaak uiteindelijk allemaal op een bepaalde manier hulpbehoevend worden. Dus expertise over dementie is voor ons een speerpunt als het gaat om extra mensen en het creëren van opleidingen.”

In hoeverre is de coronacrisis van invloed op de vraag naar personeel?

“Het tekort aan personeel in de zorg was er al. Als je vervolgens een gedeelte van je personeel mist, omdat zij zelf besmet zijn met COVID-19, dat is lastig. Je ziet dan helemaal hoe kwetsbaar je bent. Het is voor de mensen die werken momenteel een enorme uitdaging om het goed te doen. Aan de andere kant levert het ook positieve resultaten op. Nu wordt duidelijk hoe geweldig het werken in de zorgsector is. Die positieve waardering is mooi om te zien. Er zijn nu meer aanmeldingen voor de opleidingen gericht op zorg. Natuurlijk speelt baanzekerheid ook een rol, maar werken in de zorg heeft nu toch meer een bepaalde status gekregen. Dat geeft het personeel een boost. Door die erkenning beseffen ze des te meer dat ze goed werk leveren. En terecht.”

Waarom zouden hbo opleidingen zorg naar Campus Gouda moeten komen?

“Er gebeurt hier zoveel op het gebied van zorginnovaties in regio Midden-Holland. Weet je wat ons probleem is? De regio is te bescheiden en te nuchter. Google Glass bijvoorbeeld, hiermee kun je als verpleegkundige op afstand meekijken met een specialist of zelfs patiënt. Daar wordt hier al meegewerkt. Als studenten onderwijs volgen op Campus Gouda gaan ze zoveel leren bij de bedrijven hier in de regio. Campus Gouda is niet alleen leren uit boekjes, maar uiteindelijk hoop ik op een fysieke plek met een praktijklocatie waar mensen elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren.”