Aan het woord Lieke Hollander


22 januari 2024
foto HHS lighthouse
“Door Campus Gouda gaat de regio zich betrokken voelen"

Lieke Hollander is docent Verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool. Sinds kort heeft ze het stokje overgenomen van voormalig docent bij Campus Gouda Frank Koppejan, hiermee is ze ook strategiehouder Leven Lang Ontwikkelen. Vanuit deze rol is zij betrokken bij het modulair onderwijs Zorg & Technologie van Campus Gouda. Tijd voor een kennismaking.

Strategiehouder Leven Lang Ontwikkelen, wat houdt dat in?

“De Verpleegkunde opleiding bij de Haagse Hogeschool heeft een paar strategieën waar we de komende jaren aan willen werken, bijvoorbeeld Leven Lang Ontwikkelen, ook wel flexibel onderwijs genoemd. Naast de reguliere student, richten we ons steeds meer op de professional die zich wil ontwikkelen op een flexibele manier in plaats van direct te starten met een voltijd opleiding. Verpleegkundige van de toekomst is ook zo’n peiler. Het toewerken naar belangrijke aspecten in de samenleving, zoals de tekorten in de zorg en zorgtechnologie. Hoe willen wij onze opleiding profileren en hoe zorgen we dat het werkveld en andere partijen daarin meegenomen worden. We willen co-creaties creëren samen met het werkveld. Campus Gouda sluit hier goed bij aan.”

Waar ga jij je op richten?

“Mijn rol is zorgen dat de connectie goed is, dat we, onderwijs en werkveld, op de hoogte zijn van elkaars verwachtingen. Waar kan de Haagse Hogeschool Campus Gouda in voorzien, en andersom. Denk ook aan het neerzetten van het programma. Welke modules gaan we vormgeven met elkaar? Ik ben vanuit de Haagse Hogeschool het eerste aanspreekpunt en zet, samen met de docenten, de lijnen uit. Maar probeer ook verder te denken, wat kunnen we nog meer doen dan alleen het aanbieden van de opleiding?”

Hoe was je eerste kennismaking met Campus Gouda?

“Het was leuk om bij Campus Gouda te zijn. Ik was daar tijdens een evaluatie en zat met het werkveld om de tafel. Voor mij is dat een mooie manier om te horen wat er allemaal speelt. Wat wil het werkveld graag terugzien in het onderwijs aanbod? Welke dingen zien zij die wij misschien over het hoofd zien? Dit is wat we kunnen bereiken met Campus Gouda, omdat die connectie zo goed is.”

Wat vind je van modulair onderwijs?

“Leven Lang Ontwikkelen en daarmee modulair onderwijs is een grote stap die wij gaan zetten en moeten zetten. De vraagstukken in de zorg worden steeds specifieker, zoals de tekorten. Bij Campus Gouda volgen de mensen die al in de zorg werken modulair onderwijs, fantastisch. Zij willen een stap maken, naast hun baan. Maar we moeten ook denken aan mensen vanuit een andere achtergrond. We zien dat daar ook veel mensen zijn die in de zorg willen werken, de zij-instomers. Hoe kunnen we hen tegemoet komen? Daar kan modulair onderwijs ook een rol inspelen.

De grootste uitdaging is toch wel het behouden van medewerkers in de zorg. En dat is een punt waar Leven Lang Ontwikkelen kan instappen. Op het juiste moment mensen motiveren hoe ze verder kunnen in de zorg. Is dat meer kennis opdoen? Een niveau hoger werken? Of leren van elkaar in een andere setting? We moeten met elkaar kijken hoe we deze mensen kunnen behouden.”

Welke rol speelt Campus Gouda hierin?

“Door Campus Gouda gaat de regio zich betrokken voelen. Door te laten zien wat er gebeurt en wat het aanbod is, raken meer instellingen geïnspireerd en betrokken. We merken dat zorginstellingen uit de regio door Campus Gouda met elkaar in contact komen. Er ontstaat een connectie. Tijdens de modules leren de deelnemers van de verschillende zorginstellingen elkaar en elkaars werkvloer kennen. Ik hoop dat Campus Gouda een voorbeeld is voor andere regio’s. Mensen van zorginstellingen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met leven lang ontwikkelen.”